วัดดอนจันทร์ จังหวัดระยอง

วัดดอนจันทร์ ประวัติความเป็นมาวัดดอนจันทร์ วัดดอนจันทร์
หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 12/10/2014, 21:59, ชม: 47 ครั้ง

วัดเชิงเนินสุทธาวาส จังหวัดระยอง

วัดเชิงเนินสุทธาวาส ประวัติความเป็นมาของวัดเชิงเนินสุทธ
หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 12/10/2014, 21:46, ชม: 23 ครั้ง

วัดกระบกขึ้นผึ้ง จังหวัดระยอง

วัดกระบกขึ้นผึ้ง ชื่อโดยทางราชการ “วัดกระบกขึ้นผึ้ง” ชื
หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 12/10/2014, 15:58, ชม: 38 ครั้ง

วัดหนองพะวา จังหวัดระยอง

วัดหนองพะวา ประวัติความเป็นมาของวัดโดยละเอียด เดิมชาวบ้
หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 12/10/2014, 0:18, ชม: 22 ครั้ง

วัดหินโค้ง จังหวัดระยอง

วัดหินโค้ง ข้อมูลวัดหินโค้ง วัดหินโค้งตั้งอยู่เลขที่ ๑๘
หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 12/10/2014, 0:10, ชม: 25 ครั้ง

วัดชากกอไผ่ จังหวัดระยอง

วัดชากกอไผ่ ข้อมูลวัดชากกอไผ่ วัดชากกอไผ่ ตั้งอยู่หมู่ท
หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 12/10/2014, 0:08, ชม: 27 ครั้ง

วัดห้วงหิน จังหวัดระยอง

วัดห้วงหิน ข้อมูลวัดห้วงหิน กลุ่มพิพิธภัณฑ์ จัดตั้งเมื่
หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 12/10/2014, 0:06, ชม: 29 ครั้ง

วัดกระเฉท จังหวัดระยอง

วัดกระเฉท ข้อมูลวัดกระเฉท วัดกระเฉท เป็นชื่อวัดทางราชกา
หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 12/10/2014, 0:03, ชม: 24 ครั้ง

วัดชากผักกูด จังหวัดระยอง

วัดชากผักกูด ข้อมูลวัดชากผักกูด วัดชากผักกูด เป็นชื่อวั
หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 12/10/2014, 0:01, ชม: 38 ครั้ง

วัดปกรณ์ธรรมาราม จังหวัดระยอง

วัดปกรณ์ธรรมาราม ข้อมูลวัดปกรณ์ธรรมาราม วัดปกรณ์ธรรมารา
หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 11/10/2014, 23:59, ชม: 10 ครั้ง