วัดละหารใหญ่ จังหวัดระยอง

วัดละหารใหญ่ ประวัติวัดละหารใหญ่ ชื่อโดยทางการ วัดละหาร
หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 13/10/2014, 9:58, ชม: 19 ครั้ง

วัดมาบตอง จังหวัดระยอง

วัดมาบตอง ประวัติวัดมาบตอง ชื่อวัดโดยทางราชการ วัดมาบตอ
หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 13/10/2014, 9:53, ชม: 28 ครั้ง

วัดป่าหวาย จังหวัดระยอง

วัดป่าหวาย ประวัติวัดป่าหวาย วัดป่าหวายชื่อวัดโดยทางราช
หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 13/10/2014, 9:47, ชม: 37 ครั้ง

วัดปิปผลิวนาราม จังหวัดระยอง

วัดปิปผลิวนาราม ประวัติวัดปิปผลิวนาราม ชื่อวัดโดยทางการ
หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 13/10/2014, 9:02, ชม: 23 ครั้ง

วัดปากป่า จังหวัดระยอง

วัดปากป่า ประวัติความเป็นมาวัดปากป่า วัดปากป่าได้ก่อสร้
หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 13/10/2014, 8:42, ชม: 16 ครั้ง

วัดปทุมาวาส จังหวัดระยอง

วัดปทุมาวาส ประวัติความเป็นมาของวัดปทุมาวาสโดยละเอียด ช
หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 13/10/2014, 8:38, ชม: 29 ครั้ง

วัดบ้านเก่า จังหวัดระยอง

วัดบ้านเก่า ประวัติความเป็นมาของวัดบ้านเก่า เดิมนั้นวัด
หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 13/10/2014, 8:27, ชม: 26 ครั้ง

วัดบ้านค่าย จังหวัดระยอง

วัดบ้านค่าย ประวัติความเป็นมาของวัดบ้านค่าย วัดบ้านค่าย
หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 13/10/2014, 8:21, ชม: 35 ครั้ง

วัดบึงต้นชัน จังหวัดระยอง

วัดบึงต้นชัน ประวัติความเป็นมาของวัด วัดบึงต้นชันสร้างข
หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 12/10/2014, 22:09, ชม: 21 ครั้ง

วัดตาขัน จังหวัดระยอง

วัดตาขัน ประวัติความเป็นมาของวัดตาขัน วัดตาขัน เป็นวัดป
หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 12/10/2014, 22:04, ชม: 33 ครั้ง