หมวดหมู่: อำเภอเมืองระยอง

วัดกรอกยายชา จังหวัดระยอง

วัดกรอกยายชา ประวัติวัดกรอกยายชา วัดกรอกยายชา สังกัดมหา
หมวดหมู่: อำเภอเมืองระยอง, 19/05/2015, 13:03, ชม: 0 ครั้ง

วัดคลองบางไผ่ จังหวัดระยอง

วัดคลองบางไผ่ รายละเอียดวัดคลองบางไผ่ วัดคลองบางไผ่ ตั้
หมวดหมู่: อำเภอเมืองระยอง, 10/10/2014, 1:44, ชม: 21 ครั้ง

วัดชากหมาก จังหวัดระยอง

วัดชากหมาก ประวัติวัดชากหมาก วัดชากหมาก ตั้งอยู่เลขที่
หมวดหมู่: อำเภอเมืองระยอง, 10/10/2014, 1:35, ชม: 23 ครั้ง

วัดธรรมสถิต จังหวัดระยอง

วัดธรรมสถิต  วัดธรรมสถิต เป็นวัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภ
หมวดหมู่: อำเภอเมืองระยอง, 10/10/2014, 1:25, ชม: 74 ครั้ง

วัดมาบตาพุด จังหวัดระยอง

วัดมาบตาพุด วัดมาบตาพุด สังกัดมหานิกาย ได้เริ่มสร้างเป็
หมวดหมู่: อำเภอเมืองระยอง, 10/10/2014, 1:16, ชม: 72 ครั้ง

วัดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง

วัดห้วยโป่ง ประวัติวัดห้วยโป่ง วัดห้วยโป่ง สังกัดมหานิก
หมวดหมู่: อำเภอเมืองระยอง, 10/10/2014, 1:08, ชม: 18 ครั้ง

วัดตากวน จังหวัดระยอง

วัดตากวน ประวัติวัดตากวน วัดตากวน เดิมเป็นที่พักสงฆ์ใน
หมวดหมู่: อำเภอเมืองระยอง, 10/10/2014, 1:05, ชม: 25 ครั้ง

วัดหนองแฟบ จังหวัดระยอง

วัดหนองแฟบ ประวัติวัดหนองแฟบ ชื่อวัดโดยทางราชการวัดหนอง
หมวดหมู่: อำเภอเมืองระยอง, 10/10/2014, 1:00, ชม: 127 ครั้ง

วัดชากลูกหญ้า จังหวัดระยอง

วัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า สังกัดมหานิกาย ได้รับอนุญาต
หมวดหมู่: อำเภอเมืองระยอง, 10/10/2014, 0:44, ชม: 14 ครั้ง

วัดน้ำคอกใหม่ จังหวัดระยอง

วัดน้ำคอกใหม่ ประวัติวัดน้ำคอกใหม่ วัดน้ำคอกใหม่ ชื่อที
หมวดหมู่: อำเภอเมืองระยอง, 10/10/2014, 0:32, ชม: 60 ครั้ง