หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง

วัดไพรสณฑ์ จังหวัดระยอง

วัดไพรสณฑ์ ข้อมูลวัดไพรสณฑ์ วัดไพรสณฑ์ เป็นชื่อวัดโดยทา
หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 11/10/2014, 20:39, ชม: 53 ครั้ง

วัดเขาน้อย จังหวัดระยอง

วัดเขาน้อย ข้อมูลวัดเขาน้อย วัดเขาน้อยสร้างขึ้นในสมัยสม
หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 11/10/2014, 20:37, ชม: 42 ครั้ง

วัดคลองกรำ จังหวัดระยอง

วัดคลองกรำ ข้อมูลวัดคลองกรำ วัดคลองกรำ ชื่อโดยทางราชการ
หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 11/10/2014, 20:34, ชม: 43 ครั้ง

วัดจอมพลเจ้าพระยา จังหวัดระยอง

วัดจอมพลเจ้าพระยา ข้อมูลวัดจอมพลเจ้าพระยา วัดจอมพลเจ้าพ
หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 11/10/2014, 20:32, ชม: 75 ครั้ง

วัดหนองบอนวิปัสสนา จังหวัดระยอง

วัดหนองบอนวิปัสสนา ข้อมูลวัดหนองบอนวิปัสสนา วัดหนองบอนว
หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 11/10/2014, 20:28, ชม: 38 ครั้ง

วัดปากแพรก จังหวัดระยอง

วัดปากแพรก ข้อมูลวัดปากแพรก วัดปากแพรก เป็นชื่อที่ทางรา
หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 11/10/2014, 20:12, ชม: 28 ครั้ง

วัดหมอมุ่ย จังหวัดระยอง

วัดหมอมุ่ย ข้อมูลวัดหมอมุ่ย วัดหมอมุ่ย เป็นชื่อที่ทางรา
หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 11/10/2014, 20:02, ชม: 32 ครั้ง

วัดชากมันเทศ จังหวัดระยอง

วัดชากมันเทศ ข้อมูลวัดชากมันเทศ วัดชากมันเทศ เป็นชื่อที
หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 11/10/2014, 19:37, ชม: 128 ครั้ง

วัดดอกกราย จังหวัดระยอง

วัดดอกกราย ข้อมูลวัดดอกกราย วัดดอกกรายตั้งอยู่ที่ หมู่ท
หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 11/10/2014, 19:30, ชม: 39 ครั้ง

วัดสิทธิสามัคคี จังหวัดระยอง

วัดสิทธิสามัคคี ข้อมูลวัดสิทธิสามัคคี วัดสิทธิสามัคคี เ
หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 11/10/2014, 18:51, ชม: 33 ครั้ง