หมวดหมู่: อำเภอบ้านฉาง

วัดภูดรนิ่มเสนาะ จังหวัดระยอง

วัดภูดรนิ่มเสนาะ ข้อมูลวัดภูดรนิ่มเสนาะ พื้นที่บริเวณตั
หมวดหมู่: อำเภอบ้านฉาง, 10/10/2014, 12:59, ชม: 19 ครั้ง

วัดประชุมมิตรบำรุง จังหวัดระยอง

วัดประชุมมิตรบำรุง ข้อมูลวัดประชุมมิตรบำรุง วัดประชุมมิ
หมวดหมู่: อำเภอบ้านฉาง, 10/10/2014, 12:52, ชม: 22 ครั้ง

วัดบ้านฉาง จังหวัดระยอง

วัดบ้านฉาง ข้อมูลวัดบ้านฉาง วัดบ้านฉางสันนิษฐานว่าเป็นว
หมวดหมู่: อำเภอบ้านฉาง, 10/10/2014, 12:48, ชม: 25 ครั้ง

วัดเนินกระปรอก จังหวัดระยอง

วัดเนินกระปรอก ช้อมูลวัดเนินกระปรอก วัดเนินกระปรอก สังก
หมวดหมู่: อำเภอบ้านฉาง, 10/10/2014, 12:34, ชม: 25 ครั้ง

วัดชลธาราม จังหวัดระยอง

วัดชลธาราม ข้อมูลวัดชลธาราม วัดชลธารามแต่เดิมวัดสร้างชา
หมวดหมู่: อำเภอบ้านฉาง, 10/10/2014, 12:30, ชม: 23 ครั้ง

วัดพลา จังหวัดระยอง

วัดพลา ประวัติความเป็นมาของวัดพลา หมู่บ้านพลาเป็นหมู่บ้
หมวดหมู่: อำเภอบ้านฉาง, 10/10/2014, 12:26, ชม: 22 ครั้ง

วัดคลองทราย จังหวัดระยอง

วัดคลองทราย ขัอมูลวัดคลองทราย วัดคลองทรายเดิมชาวบ้านเรี
หมวดหมู่: อำเภอบ้านฉาง, 10/10/2014, 12:01, ชม: 31 ครั้ง

วัดสุวรรณรังสรรค์ จังหวัดระยอง

วัดสุวรรณรังสรรค์ ประวัติวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรัง
หมวดหมู่: อำเภอบ้านฉาง, 10/10/2014, 11:56, ชม: 32 ครั้ง

วัดสมบูรณาราม จังหวัดระยอง

วัดสมบูรณาราม ข้อมูลวัดสมบูรณาราม วัดสมบูรณารามหรือชื่อ
หมวดหมู่: อำเภอบ้านฉาง, 10/10/2014, 11:07, ชม: 33 ครั้ง