หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย

วัดไผ่ล้อม จังหวัดระยอง

วัดไผ่ล้อม ประวัติวัดไผ่ล้อม ชื่อวัดโดยทางการวัดไผ่ล้อม
หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 13/10/2014, 12:22, ชม: 25 ครั้ง

วัดเนินสว่าง จังหวัดระยอง

วัดเนินสว่าง ประวัติวัดเนินสว่าง ชื่อวัดโดยทางราชการ วั
หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 13/10/2014, 12:19, ชม: 21 ครั้ง

วัดเทพนิมิตร จังหวัดระยอง

วัดเทพนิมิตร ประวัติ วัดเทพนิมิตร ชื่อวัดทางราชการ วัดเ
หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 13/10/2014, 12:16, ชม: 86 ครั้ง

วัดเจ็ดลูกเนิน จังหวัดระยอง

วัดเจ็ดลูกเนิน ประวัติวัดเจ็ดลูกเนิน ชื่อวัดโดยทางราชกา
หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 13/10/2014, 12:12, ชม: 36 ครั้ง

วัดเขาโพธิ์ จังหวัดระยอง

วัดเขาโพธิ์ ประวัติวัดเขาโพธิ์ ชื่อวัดโดยทางราชการ วัดเ
หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 13/10/2014, 12:08, ชม: 31 ครั้ง

วัดเขาหวาย จังหวัดระยอง

วัดเขาหวาย   ประวัติวัดเขาหวาย ชื่อวัดโดยทางราชการ
หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 13/10/2014, 12:03, ชม: 35 ครั้ง

วัดเขาลอย จังหวัดระยอง

วัดเขาลอย ประวัติวัดเขาลอย ชื่อวัดโดยทางราชการ วัดเขาลอ
หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 13/10/2014, 11:58, ชม: 70 ครั้ง

วัดเกาะ จังหวัดระยอง

วัดเกาะ ประวัติวัดเกาะ ชื่อวัดโดยทางราชการวัดเกาะ ที่ชา
หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 13/10/2014, 11:54, ชม: 18 ครั้ง

วัดอ่างแก้ว จังหวัดระยอง

วัดอ่างแก้ว ประวัติวัดอ่างแก้ว ชื่อวัดโดยทางราชการ วัดอ
หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 13/10/2014, 11:50, ชม: 30 ครั้ง

วัดหวายกรอง จังหวัดระยอง

วัดหวายกรอง ประวัติวัดหวายกรอง ชื่อวัดโดยทางการ วัดหวาย
หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 13/10/2014, 11:45, ชม: 18 ครั้ง