วัดไผ่ล้อม จังหวัดระยอง

วัดไผ่ล้อม จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 13/10/2014, 12:22, ชม: 25 ครั้ง

วัดไผ่ล้อม

ประวัติวัดไผ่ล้อม
ชื่อวัดโดยทางการวัดไผ่ล้อม ชื่อวัดชาวบ้านเรียกหรือชื่อเดิม วัดไผ่ล้อม สังกัด มหานิกาย อยู่ในเขตการปกครองของคณะสงฆ์ ตำบลบ้านค่าย-ชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ภาค ๒๓ หลักฐานเดิมนายเฮง นางเจียว วงศ์จิราษฎร์ ถวายที่ดินเพื่อเป็นที่พักสงฆ์จำนวน ๔ ไร่ ต่อมานายแฉลม นางตู่ อาศัย ถวายที่ดินอีก ๖ ไร่ และนายถนอม นางชื่น วงศ์จิราษฎร์ ได้ถวายที่ดินเพิ่มอีกประมาณ ๓ ไร่และเนื่องจากบริเวณนี้มีไผ่ล้อมอยู่โดยรอบ จึงได้ชื่อว่า วัดไผ่ล้อมพ.ศ.๒๔๘๐-๒๔๙๖ พระครูจันทสโรทัย(หลวงพ่อดิ่ง) เป็นเจ้าอาวาส ต่อมา พ.ศ. ๒๔๙๘พระภิกษุพูน อชิโต (พระครูวิบูลพัฒนกิจ) ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสและได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบันวัดไผ่ล้อม

ลำดับเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม
รูปที่ ๑ พระเช้า พ.ศ. ๒๔๖๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๑
รูปที่ ๒ พระกรอง พ.ศ. ๒๔๗๓ ถึง พ.ศ. ๒๔๗๕
รูปที่ ๓พระเขื่อง พ.ศ. ๒๔๗๕ ถึง พ.ศ. ๒๔๘๐
รูปที่ ๔พระครูจันทสโรทัย พ.ศ. ๒๔๘๐ ถึง พ.ศ. ๒๔๘๖
รูปที่ ๕ พระมหาสำเนียง พ.ศ. ๒๕๘๖ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๗
รูปที่ ๖ พระอธิการเคียง พ.ศ. ๒๔๙๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๙๘
รูปที่ ๗ พระครูวิบูลพัฒนกิจ พ.ศ. ๒๕๙๘ถึง พ.ศ. ๒๕๔๕
รูปที่ ๘ พระอธิการนิยม นิรโต พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึง ปัจจุบัน

สถานที่ติดต่อวัดไผ่ล้อม
วัดไผ่ล้อม เลขที่ ๒๔๑ บ้านไผ่ล้อม ถนนพัฒนาประชาสรรค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองวัดไผ่ล้อม2

 

credit : คณะสงฆ์บ้านค่าย

 

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ