วัดเนินสว่าง จังหวัดระยอง

วัดเนินสว่าง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 13/10/2014, 12:19, ชม: 21 ครั้ง

วัดเนินสว่าง

ประวัติวัดเนินสว่าง
ชื่อวัดโดยทางราชการ วัดเนินสว่าง ชื่อที่ชาวบ้านเรียกหรือชื่อเดิมว่า วัดเนินสว่างสังกัด มหานิกาย อยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ภาค ๑๓ ประวัติความเป็นมาของวัดเนินสว่างโดยละเอียด เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๕๑๗ พระอาจารย์จรูญ มหาญาโณ เดินธุดงค์มาจากวัดคลองทราย มาบตาพุด มาปักกรดในบริเวณหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านยังทำไร่เลื่อนลอย ปลูกมันสำปะหลังบ้าง ปลูกอ้อยบ้าง อพยพเข้ามาใหม่ ฐานะก็ยังไม่ดีเท่าไรนัก มีนายสวัสดิ์ นายมา ร่มเย็น นิมนต์พระอาจารย์จรูญ ให้สร้างวัด นายสวัสดิ์ให้เหตุผลว่า ชาวบ้านมากพอสมควร เราควรมาสร้างวัดไว้เป็นที่พึ่งทางจิตใจของพวกเรา นายจั่น นางสด คำมะฤทธิ์ ถวายที่ดิน ๑๐ ไร่ ชาวบ้านบริจาคไม้บ้าง เงินบ้าง มายกเป็นหลังเล็กๆ ขึ้นหลังหนึ่ง นายผิง มิตรสนิท เป็นช่าง ชาวงบ้านก็พร้อมใจกันดีช่วยกันบริจาคทรัพย์ซื่อที่ดินอีก ๘ ไร่ การพัฒนาดำเนินไปเรื่อย ๆ มีพระอาจารย์จรูญ มหาญาโณ เป็นหัวหน้านำในด้านศรัทธา สร้างศาลากว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๒ เมตร มีนายมั่น สุวรรณเขต เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการก่อสร้าง สร้างห้องน้ำ ๓ ห้อง จึงดำเนินการต่อทางราชการ เมื่อวันที่ ๒๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับอนุญาตสร้าง แล้วดำเนินการขออนุญาตต่อกระทรวงศึกษาธิการ มีพระนคร ปญฺญาธโร เป็นหัวหน้าผู้นำ (สมัยนั้นประจำอยู่ที่วัดหวายกรอง) ได้อนุญาตตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๓ ต่อมาวันที่ ๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๓ พระอาจารย์จรูญ มหาญาโณ มรณภาพ ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันไปรับพระอาจารย์มหาสำอางค์ จากวัดราชบูรณะ กรุงเทพ ฯ ได้หนึ่งพรรษาท่านก็กลับ เพราะสู้ทนลำบากไม่ไหว ต่อมาเมื่อวันที่ ๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ชาวบ้านได้พร้อมใจกันไปรับพระนคร ปญฺญาธโร จากวัดหวายกรอง วันที่ ๑๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาแทนเจ้าอาวาส พระครูถาวรคุณวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอบ้านค่าย ผู้มอบตราตั้ง ต่อมาวันที่ ๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ รับตราตั้งเจ้าอาวาส จากพระโสภณธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดระยองเป็นผู้มอบ วันที่ ๒๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ตั้งไวยาวัจกร ๕ คน มีนายจั่น คำมะฤทธิ์ นายสุเทพ วงศ์ไชยา นายปรีชา ธรรมชาติ นายสม ดวงจันทร์ นายเฉลา ฉิมภู เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๕ สร้างกุฎีแถว จำนวน ๙ ห้อง รื้อกุฎีหลังเก่าที่ทรุดโทรมอย่างมาก ต่อมาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖ เริ่มสร้างเมรุ ในวงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท แล้เสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เปิดสอนเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖ มีนักเรียนที่เข้าการอบรม ๒๕ คน มี ๒ คน นางสาววันเพ็ญ สากล และนางสาวสมนึก สังวรณ์ ได้รับเงินอุดหนุนมาจากกรมศาสนา ต่อมาเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ สร้างห้องน้ำจำนวน ๑๐ ห้อง ในวงเงิน ๖๐,๐๐๐บาทเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗ สร้างห้องน้ำสำหรับพระเณร จำนวน ๕ ห้อง ในวงเงิน ๓๐,๐๐๐บาทวัดเนินสว่าง

ลำดับเจ้าอาวาสวัดเนินสว่าง
รูปที่ ๑ พระอธิการนคร ปญฺญาธโร พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึง พ.ศ.๒๕๔๓
รูปที่ ๒ พระครูปลัดบุญชนะ สิริภทฺโท พ.ศ.๒๕๔๔ ถึง ปัจจุบัน

สถานที่ติดต่อวัดเนินสว่าง
วัดเนินสว่าง บ้านเนินสว่าง ถนนบางบุตร-วังจันทน์ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองวัดเนินสว่าง2
credit : คณะสงฆ์บ้านค่าย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ