วัดเทพนิมิตร จังหวัดระยอง

วัดเทพนิมิตร จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 13/10/2014, 12:16, ชม: 86 ครั้ง

วัดเทพนิมิตร

ประวัติ วัดเทพนิมิตร
ชื่อวัดทางราชการ วัดเทพนิมิตรชื่อที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดเทพนิมิต สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองภาค ๑๓
ในการสร้างวัดเทพนิมิต มีหลวงพ่อบุญ กิตฺติธโร เป็นหัวเรี่ยวหัวแร้ง พร้อมทั้งชาวบ้านหลังเขา และญาติโยมผู้มีศรัทธาร่วมแรงร่วมใจ สร้างขึ้นเพื่อบำรุงพระศาสนาให้สืบต่อไป
ผู้มีศรัทธาถวายที่ดิน นายฉวย นางสนิท มงคลสวัสดิ์ ๑๓ ไร่ นายฉ่าง นางพะยอม มงคลสวัสดิ์ ๑๓ ไร่ นายไฉน นางแฉ่ว พุทธวารินทร์ ๑๓ ไร่ หลวงพ่อบุญ กิตฺติธโร ซื้อเพิ่มเติม ๑๐ไร่ นายแผ้ว นางละมูล แก้วสมบูรณ์ ทำทางเข้าวัด กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๕๘ เมตร

ลำดับเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตรตั้งแต่รูปแรกจนถึงปัจจุบัน
รูปที่ ๑ พระอธิการบุญ กิตฺติธโร พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึง
รูปที่ ๒ พระอธิการจำเนียร
รูปที่ ๓ พระปลัด ชเนตรย์ ปภสฺสโร
รูปที่ ๔ พระใบฎีกา ศุภชัย ภทฺทธมฺโม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง ปัจจุบันวัดเทพนิมิตร

สถานที่ติดต่อวัดเทพนิมิตร
วัดเทพนิมิตร บ้านหลังเขา ถนนบางบุตร – วังจันทร์ หมู่ที่ ๑o ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองวัดเทพนิมิตร2

 

credit :  คณะสงฆ์บ้านค่าย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ