วัดเขาหวาย จังหวัดระยอง

วัดเขาหวาย จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 13/10/2014, 12:03, ชม: 35 ครั้ง

วัดเขาหวาย

 

ประวัติวัดเขาหวาย
ชื่อวัดโดยทางราชการ วัดเขาหวาย ชื่อที่ชาวบ้านเรียกวัดเขาหวาย สังกัด มหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองภาค 13
เนื่องจากหมู่บ้านเขาหวาย มีประชากร ๓๐ หลังคาเรือน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ แต่ไม่มีวัดสำหลับประชาชนประกอบศาสนกิจ ดังนั้น ชาวบ้านเขาหวาย นำโดยนาย เฉิด สมานมิตร นาย ฉาย สมานมิตร นายแสริม เขตคีรี นาย อรุณ มีสุขสวัสดิ์ และนาย เคริ้ม ประเสริฐสิทธิ์ ได้ร่วมปรึกษาหารือที่จะสร้างวัดขึ้นในหมู่บ้าน โดยได้ไปรับคำปรึกษาแนะนำจากพระครูนาค วัดหนองพะวา พระอธิการเสียนวัดกระบกขึ้นผึ้ง ท่านทั้งสองจึงให้คำแนะนำในการสร้างที่พักสงฆ์ โดยใช้ที่ดินพื้นที่ป่างวนแห่งชาติ ครั้งรกได้สร้างศาลาอเนกประสงค์ ๑ หลัง ในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ โดยชาวบ้านได้ช่วยกันสร้าง และได้นิมนต์พระมาจำพรรษา จากวัดหนองพะวา และวัดกะบกขึ้นผึ้ง จำนวน ๕ รูป มีพระอาจารย์สมศักดิ์ ฐิตฐตฺ โต เป็นผู้รักษาการอยู่ ต่อจากนั้นชาวบ้านได้บริจาคงบประมาณก่อสร้างกุฎีขึ้นอีก ๑ หลัง ในปี พ.ศ.๒๕๑๙ วัดเขาหวายได้รับการพัฒนาปรับปรุงเรื่อยมา ปี พ .ศ. ๒๕๓๑ ได้รื้อถอนศาลา อเนกประสงค์ เนื่องจากมีสภาพชำรุด ทรุดโทรม และได้ย้ายมาสร้างขึ้นใหม่แทนหลังเก่า ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ กรมศาสนาได้อนุมัติให้จัดตั้งวัดเขาหวาย โดยนายฉาย สมานมิตร ได้บริจาคที่ดินจัดตั้งวัดจำนวน ๑๒ ไร่ ต่อมาชาวบ้านได้ซื้อที่ดินบริเวณรอบวัด บริจาคเพิ่มขึ้นอีก ปัจจุบันวัดเขาหวาย มีเนื้อที่ ๓๔ ไร่ ๒ งาน ๓ ตารางวา วัดเขาหวายได้รับการพัฒนาปรับปรุงจนถึงปัจจุบันวัดเขาหวาย

ลำดับเจ้าอาวาสวัดเขาหวายตั้งแต่รูปแรกจนถึงปัจจุบัน
รูปที่ ๑ พระอาจารย์สมศักดิ์ ฐิตจิตโต พ.ศ. ๒๕๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘
รูปที่ ๒ พระอาจารย์วิชัย อนงฺกโน พ.ศ. ๒๕๒๙ ถึง พ.ศ.๒๕๓๑
รูปที่๓ พระอาจารย์สม สนฺตจิตฺโต พ.ศ.๒๕๓๑ ถึง พ.ศ.๒๕๓๕
รูปที่๔ พระอธิการสมศักดิ์ ฐิตจิตฺโต พ.ศ.๒๕๓๕ ถึง ปัจจุบันวัดเขาหวาย2

สถานที่ติดต่อวัดเขาหวาย
วัดเขาหวาย บ้านเขาหวาย หมู่ที่ ๗ ตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองวัดเขาหวาย3
credit : คณะสงฆ์บ้านค่าย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ