วัดเขาลอย จังหวัดระยอง

วัดเขาลอย จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 13/10/2014, 11:58, ชม: 70 ครั้ง

วัดเขาลอย

ประวัติวัดเขาลอย
ชื่อวัดโดยทางราชการ วัดเขาลอย ชื่อที่ชาวบ้านเรียกหรือชื่อเดิม วัดเขาลอย สังกัด มหานิกาย อยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ตำบลบ้านค่าย-ชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ภาค ๑๓ วัดเขาลอย สร้าง ได้ประมาณ ๓o ปีเศษ ครั้งแรกใน พ.ศ.๒๕o๕ ได้มีพระภิกษุรูปหนึ่ง ชื่อ พระชม เพชรดี ได้มีธุรกิจส่วนตัวเข้าไปในหมู่บ้านเขาลอย เห็นว่าหมู่บ้านเขาลอยนี้มีประชาชนร่วมกันอยู่มากพอสมควรพอที่จะสร้างวัดได้ จึงปรึกษาหารือกับชาวบ้านโดยมีนางติ๋ง ประกอบสุข นายพูน จิตต์ประสงค์ ได้บริจาคที่ดินให้กับวัดเขา ลอย ประมาณ ๑๘ ไร่ สร้างที่พักสงฆ์ขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๑๑ ถึง .พ.ศ.๒๕๓๓ ได้มีพระภิกษุจำพรรษา คือพระปั่น พระอาบ พลวโร พระสวัสดิ์ กิตติวณโณ พระพริ้ง พระหวล และพระสมุห์ไพศาล จารุวณโณ มารักษาการแทนเจ้า อาวาสวัดเขาลอย มีพระภิกษุ ๖ รูป ด้วยสาเหตุที่ตั้งวัดชื่อว่า วัดเขาลอยนั้นเพราะใกล้กับบริเวณที่สร้างวัด มีภูเขาลูกหนึ่งอยู่โดดเดี่ยวใหญ่และสูงมากไม่ติดต่อกับภูเขาลูกอื่นๆ และชาวบ้านจึงถือเอาสิ่งนี้เป็นนิมิตหมายให้ชื่อว่า”วัดเขาลอย”สืบมาถึงปัจจุบันวัดเขาลอย

ลำดับเจ้าอาวาสวัดเขาลอย
รูปที่ ๑ พระอธิการน้ำหยั่น ปวโร
รูปที่ ๒ พระอธิการทักษิณ ขนฺติโก
รูปที่ ๓ พระอธิการเบญจรงค์ ปุญฺญาคโม พ.ศ.๒๕๕๑ ถึง ปัจจุบันวัดเขาลอย2
สถานที่ติดต่อวัดเขาลอย
เลขที่ ๑๘๑ บ้านเขาลอย หมู่ ๕ ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

วัดเขาลอย3

credit : คณะสงฆ์บ้านค่าย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ