วัดอ่างแก้ว จังหวัดระยอง

วัดอ่างแก้ว จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 13/10/2014, 11:50, ชม: 30 ครั้ง

วัดอ่างแก้ว

ประวัติวัดอ่างแก้ว
ชื่อวัดโดยทางราชการ วัดอ่างแก้ว ชื่อที่ชาวบ้านเรียกหรือชื่อเดิม วัดอ่างแก้ว สังกัด มหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ภาค ๑๓ ประวัติความเป็นมาของวัด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ มีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อ พระอธิการละออง ทีปงฺกโร ท่านมีภูมิลำเนาอยู่ที่ บ้านเพ ท่านเบื่อทางโลก จึงได้สละเพศจากคฤหัสถ์ ไปอุปสมบทที่วัดป่าเลไลยก์วรวิห จ.สุพรรณบุรี พระวิสุทธิสารเถรเป็นอุปัชฌาย์ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ในปีนั้นไม่มีพระภิกษุจำพรรษา ขาดผู้นำ สถานที่พักอาศัยของพระใช้โรงเรียนเก่าของหมู่บ้านเป็นที่พักสงฆ์ชั่วคราว โดยมีพระอธิการละออง ทีปงฺกโร เป็นหัวหน้าอยู่ประมาณ ๒ ปีเศษ ท่านเห็นว่าสถานที่แห่งนี้ถ้าปฏิบัติตนให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนต้องสร้างได้แน่นอนและท่านเองก็ยินดีสละทรัพย์ของท่านเมื่อสมัยยังไม่ได้อุปสมบท มาเป็นทุนดำเนินงาน วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ท่านย้ายจากวัดป่าเลไลยก์วรวิหารมาสังกัดหนองสะพานเป็นทางการ นับแต่นั้นมาท่านก็เริ่มฟื้นฟู สภาพจิตใจของชาวบ้าน เทศสั่งสอนชาวบ้านให้รู้จักบาป – บุญ คุณโทษ กตัญญูกตเวทิตาธรรม และใช้แด็กอายุ ๑๖ – ๒๐ ปีเป็นตัวเชื่อมโยง ในขั้นต้น ลูกหลานของใครอยากอุปสมบท ท่านจะรับเป็นธุระให้ทั้งหมดมีข้อแม้ว่าเมื่ออุปสมบทแล้วต้องเล่าเรียนธรรมวินัยจึงจะบวชให้ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เมื่อปฏิวัติจิตใจของคนในพื้นที่แล้ว จึงได้เริ่มขออนุญาตสร้างวัดขึ้น โดยมอบให้นางจงจิตต์ เดชศรี ยื่นเรื่องขอสร้างวัด มีพระอธิการละออง ทีปงฺกโร เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างบนเนื้อที่ของนายวิทยา เกสรเสาวภาค และของนายวิจิตร ทองคำ คนละ ๒๓ ไร่ ๓ งาน ๗๐ ตารางวา เนื้อที่ติดกัน ท่านทั้งสองยกที่ดินให้สร้างวัด มีลายลักษณ์อักษรอยู่ที่วัดอ่างแก้ว ปัจจุบันนี้ พระอธิการละออง ทีปงฺกโร เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่วัดอ่างแก้ว

ลำดับเจ้าอาวาสวัดอ่างแก้ว
รูปที่ ๑ พระอธิการละออง ทีปงฺกโร พ.ศ. ๒๕๓๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗
รูปที่ ๒ พระมหาจักราพัฒน์ อาภาโส พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึง ปัจจุบันวัดอ่างแก้ว2

สถานที่ติดต่อวัดอ่างแก้ว
วัดอ่างแก้ว เลขที่ ๙๔/๕ บ้านหนองละลอก หมู่ ๙ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

วัดอ่างแก้ว3

credit : คณะสงฆ์บ้านค่าย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ