วัดไพรสณฑ์ จังหวัดระยอง

วัดไพรสณฑ์ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 11/10/2014, 20:39, ชม: 53 ครั้ง

วัดไพรสณฑ์

ข้อมูลวัดไพรสณฑ์
วัดไพรสณฑ์ เป็นชื่อวัดโดยทางราชการ ชื่อที่ชาวบ้านเรียกหรือชื่อเดิม วัดปลวกแดง สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ตำบลปลวกแดง-ตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ภาค 13 ที่ดินตั้งวัดมีจำนวน 32 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปของบริเวณที่ตั้งวัดเป็นรูปลักษณะเขตที่ดินตั้งวัดเกือบเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส ทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออกเป็นแนวตรง ส่วนทิศตะวันตกแนวโค้งเล็กน้อย ไปตามสภาพขอบอ่างเก็บน้ำ ลักษณะพื้นที่เป็นเนินราบ ลาดจากทิศตะวันออกลงไปสู่ทิศตะวันตก ได้รับอนุญาตสร้างวัด เมื่อ พ.ศ.2513 ประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อ พ.ศ.2513 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2513 ปัจจุบันมีพระมหาธนู อินทโชโต เป็นเจ้าอาวาส

สถานที่ติดต่อวัดไพรสณฑ์
วัดไพรสณฑ์ ม. 1 ตำบลปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140129305

129306

 

129313

 

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ