วัดคลองกรำ จังหวัดระยอง

วัดคลองกรำ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 11/10/2014, 20:34, ชม: 43 ครั้ง

วัดคลองกรำ

ข้อมูลวัดคลองกรำ
วัดคลองกรำ ชื่อโดยทางราชการและชื่อที่ชาวบ้านเรียกหรือชื่อเดิม วัดคลองกำไร สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ตำบลปลวกแดง-ตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ภาค 13 ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่จำนวน 9 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา มีหนังสือกรรมสิทธิ์ที่ดิน คือ น.ส.3 เลขที่ 10 บริเวณที่วัดคลองกรำตั้งอยู่บนที่ราบโล่งโปร่ง มีต้นไม้เป็นบางส่วน ได้รับอนุญาตสร้างวัดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2518 และประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2520 ปัจจุบันมีพระอธิการสายชล ถามวโร เป็นเจ้าอาวาส

สถานที่ติดต่อวัดคลองกรำ
วัดคลองกรำ ม. 3 ตำบลตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 21140214535

214532

214539

214540

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ