วัดจอมพลเจ้าพระยา จังหวัดระยอง

วัดจอมพลเจ้าพระยา จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 11/10/2014, 20:32, ชม: 75 ครั้ง

วัดจอมพลเจ้าพระยา

ข้อมูลวัดจอมพลเจ้าพระยา
วัดจอมพลเจ้าพระยา เป็นชื่อวัดโดยทางราชการและชื่อที่ชาวบ้านเรียกหรือชื่อเดิม วัดโรงน้ำตาล สังกัด มหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ตำบลปลวกแดง-ตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ภาค 13 ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่จำนวน 28 ไร่ 75 ตารางวา ลักษณะพื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง รอบๆบริเวณเป็นพื้นที่ปลูกป่าใหม่ ได้รับอนุญาตสร้างวัด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2519 ประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2520 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2526 ปัจจุบันมีพระอธิการนิคม เป็นเจ้าอาวาส

สถานที่ติดต่อวัดจอมพลเจ้าพระยา
วัดจอมพลเจ้าพระยา ม. 3 ตำบลตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 21140214566

214565

214567

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ