วัดหนองบอนวิปัสสนา จังหวัดระยอง

วัดหนองบอนวิปัสสนา จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 11/10/2014, 20:28, ชม: 38 ครั้ง

วัดหนองบอนวิปัสสนา

ข้อมูลวัดหนองบอนวิปัสสนา
วัดหนองบอนวิปัสสนา เป็นชื่อวัดโดยทางราชการและชาวบ้านเรียก สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ตำบลปลวกแดง-ตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ภาค 13 ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่จำนวน 15 ไร่ ลักษณะทั่วไปของพื้นที่บริเวณตั้งวัดเป็นที่ราบสูง สภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไป มีป่าไม้ยางพารา พื้นที่วัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ได้รับอนุญาตสร้างวัด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2533 ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2533 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว ปัจจุบันมีพระครูภาวนาธรรมวิธานเป็นเจ้าอาวาส

สถานที่ติดต่อวัดหนองบอนวิปัสสนา
วัดหนองบอนวิปัสสนา ม. 2 ตำบลตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 21140129298

129299

129300

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ