วัดปากแพรก จังหวัดระยอง

วัดปากแพรก จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 11/10/2014, 20:12, ชม: 28 ครั้ง

วัดปากแพรก

ข้อมูลวัดปากแพรก
วัดปากแพรก เป็นชื่อที่ทางราชการและชาวบ้านเรียก สังกัด มหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ตำบลละหาร-หนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ภาค 13 ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่จำนวน 15 ไร่ 20 ตารางวา ลักษณะของที่ดินที่ตั้งวัด ภูมิประเทศที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง สภาพแวดล้อมโดยรอบมีสถานที่ราชการ ทางสาธารณะ ลำคลองใหญ่และทางหลวงแผ่นดินสายบ้านค่าย-บ้านบึง ได้รับอนุญาตสร้างวัด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2521 ประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2522 ปัจจุบันมีพระอธิการวัฒนา ปภสสโร เป็นเจ้าอาวาส

สถานที่ติดต่อวัดปากแพรก
วัดปากแพรก ม. 1 ตำบลละหาร ปลวกแดง ระยอง 21140129269

201588

201589

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ