วัดชากมันเทศ จังหวัดระยอง

วัดชากมันเทศ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 11/10/2014, 19:37, ชม: 128 ครั้ง

วัดชากมันเทศ

ข้อมูลวัดชากมันเทศ
วัดชากมันเทศ เป็นชื่อที่ทางราชการและชาวบ้านเรียก สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ภาค 13 ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่ 24ไร่ โดยทางกรมประชาสงเคราะห์นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยองได้มอบให้ ยังไม่มีหนังสือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้รับอนุญาตสร้างวัด เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2521 ประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2524 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2532 ปัจจุบันมีพระอธิการเฉลิมศักดิ์ เป็นเจ้าอาวาส

สถานที่ติดต่อวัดชากมันเทศ
วัดชากมันเทศ ม. 4 ตำบลแม่น้ำคู้ ปลวกแดง ระยอง 21140214900

214899

214902

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ