วัดสองพี่น้อง จังหวัดระยอง

วัดสองพี่น้อง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 11/10/2014, 0:21, ชม: 12 ครั้ง

วัดสองพี่น้อง

ข้อมูลวัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง ชื่อทางราชการว่า “วัดสองพี่น้อง”ชื่อชาวบ้านเรียกว่า วัดสองพี่น้อง เป็นวัดทางศาสนาพุทธ มหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ต.สองสลึง ภาค 13 ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ 3 ม.ค. พ.ศ. 2523 ได้รับประกาศตั้ง เป็นวัดเมื่อ 30 มิ.ย. พ.ศ. 2523 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ 2 พ.ย. 2530 ประวัติความเป็นมา วัดเริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2510 เป็นที่พักสงฆ์ การตั้งชื่อเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อหมู่บ้าน โดยมีนายเตาะ เครือวัลย์ นายสนั่น มีบุญ นายดอกไม้ อัมรินทร์ ได้บริจาคที่ดินให้ จำนวน 12ไร่ ต่อมาได้ซื้อเพิ่มอีก 13ไร่ รวมเป็น 25ไร่ ปี พ.ศ.2511 ได้นิมนต์พระอาจารย์ขวง จนทสโร จากวัดบุนนาคมาเป็นผู้ปกครองสงฆ์ จนตั้งวัดเสร็จ และใช้ชื่อวัดสองพี่น้องตั้งแต่นั้นมา สิ่งสำคัญภายในวัดได้แก่ อุโบสถทรงไทย 1หลัง กว้าง 6เมตร ยาว 18เมตร หอสวดมนต์ทรงไทยเรือนไม้ 1หลัง กว้าง 14เมตร ยาว 26เมตร ศาลาการเปรียญลักษณะทรงไทย 1หลัง กว้าง 12เมตร ยาว 28เมตร โรงครัว 1หลัง กว้าง 6เมตร ยาว 9.50 เมรุ 1หลัง กว้าง 5 เมตร ยาว 9.20 เมตร ศาลาเอนกประสงค์ 1หลัง กว้าง 18เมตร ยาว 30 เมตร ปัจจุบันมี พระครูไพโรจน์วรกิจ เป็นเจ้าอาวาสวัด (9 ก.ย.2535-ปัจจุบัน)วัดสองพี่น้อง

วัดสองพี่น้อง2

สถานที่ติดต่อวัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง ม. 2 ตำบลสองสลึง แกลง ระยอง 21110วัดสองพี่น้อง3

วัดสองพี่น้อง4

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ