วัดบ่อทอง จังหวัดระยอง

วัดบ่อทอง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 11/10/2014, 0:17, ชม: 36 ครั้ง

วัดบ่อทอง

ข้อมูลวัดบ่อทอง
วัดบ่อทอง เป็นชื่อทางราชการ ชื่อชาวบ้านเรียกว่า วัดเขาหวายปลอก หรือวัดเขาบ่อทอง เป็นวัดทางศาสนาพุทธ มหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ต.สองสลึง-ห้วยยาง ภาค 13 ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ 10 ม.ค. พ.ศ. 2524 ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัดเมื่อ 28 ส.ค. 2529 ประวัติความเป็นมา วัดบ่อทอง เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2468พระครูนิวาสธรรมสาร หรือหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระเถระที่ทรงคุณพิเศษ เป็นที่เคารพของประชาชนชาวทั่วไปในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง ได้ดำเนินการก่อสร้างสำนักสงฆ์ ในบริเวณที่วัดปัจจุบัน มีประชาชนมาช่วยเหลือในการก่อสร้าง กุฎี ศาลาการเปรียญ เจดีย์ และมณฑป รอยพระพุทธบาทจำลอง ทั้งได้ร่วมทำบุญกันเป็นจำนวนมาก วัดตั้งอยู่บริเวณเชิงไหล่เขาและในบริเวณที่เป็นหมู่ไม้ เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาที่สงบสงัดวิเวก เป็นที่สัปปะยะต่อการปฏิบัติธรรม มีภิกษุสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา มาปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก ต่อมาปี พ.ศ. 2508 หลวงพ่อโต ได้มรณภาพลง วัดจึงว่างเจ้าอาวาสไประยะหนึ่ง จนถึงปี พ.ศ. 2525 จึงได้แต่งตั้งผู้รักษาการเจ้าอาวาส และได้ดำเนินการสร้างวัดต่อมา โดยมี นางผวน ศิลปะเสริฐ เป็นผู้ได้รับอนุญาตและเป็นเจ้าของที่ดินแปลงที่ถวายให้สร้างวัด จุดเด่นของวัดบ่อทอง อยู่ติดกับถนนสุขุมวิท ที่ตั้งวัดอยู่บริเวณเนินเขา เนื้อที่ประมาณ 25ไร่ มีพระพุทธชินราชจำลององค์ใหญ่ ขนาด หน้าตักกว้าง 5 วา ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บริเวณเนินเขาเห็นแต่ไกล ผู้คนที่เดินทางผ่านบริเวณนี้มักจะยกมือไหว้ ขอให้เดินทางไปมาโดยสะดวกปลอดภัย ยังความปลาบปลื้มและปิติให้เกิดแก่จิตใจของคนทั่วไป เป็นปูชนียวัตถุ อันศักดิ์สิทธิ์ควบคู่กับพระบวรพุทธศาสนาตลอดไป สิ่งสำคัญภายในวัดได้แก่ ศาลาการเปรียญ ทรงไทย 2หลัง กว้าง 10 ,12เมตร ยาว 36.39เมตร เป็นอาคารคอนกรีต หอฉันท์ 1หลัง กว้าง 12เมตร ยาว 12เมตร กุฎีเจ้าอาวาส 1หลัง กว้าง 5เมตร ยาว 5 เมตร กุฎีที่พักสงฆ์ 37หลัง ปัจจุบันมี พระปลัดชำนาญ ปภสสโร เป็นเจ้าอาวาสวัด(18 มิ.ย.2550-ปัจจุบัน)วัดบ่อทอง

สถานที่ติดต่อวัดบ่อทอง.
วัดบ่อทอง ม. 6 ตำบลสองสลึง แกลง ระยอง 21110วัดบ่อทอง2

วัดบ่อทอง3
credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ