วัดดอนมะกอก จังหวัดระยอง

วัดดอนมะกอก จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 23:55, ชม: 31 ครั้ง

วัดดอนมะกอก

ข้อมูลวัดดอนมะกอก
วัดดอนมะกอก เป็นวัดทางศาสนาพุทธ มหานิกาย ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ ประมาณ พ.ศ. 2342 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ 3 ก.พ. พ.ศ.2493 อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ต.ปากน้ำกระแส-คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง ภาค 13 ประวัติความเป็นมา เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งที่มีผู้ถวายที่ดินสร้างวัดโดยมีหลวงสุนทรโกษา(ม่วง) เป็นผู้สร้าง แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อสมัยพระสุคุณคณาภรณ์ ผู้อำนวยการศึกษามณฑลจันทบุรี ตาตรวจเยี่ยมคณะสงฆ์ในเขตแขวงเมืองแกลง เมื่อ ๒๖ มี.ค. ๒๔๔๑ (ร.ศ.๑๑๗) ในหนังสือแบบเรียน “มูลบท”วัดชื่อว่า “วัดสุนทรทราราม” บ้านดอนมะกอก เข้าใจว่าคงเอาชื่อผู้สร้างวัดมาตั้งเป็นชื่อวัด และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นทางการว่า “วัดดอนมะกอก” เพื่อให้พร้องกับชื่อหมู่บ้าน แต่ชาวบ้านมักเรียกว่า“วัดดอกมะกอกล่าง”ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓ งาน ๑๗๑ ตารางวา สิ่งสำคัญภายในวัดได้แก่ อุโบสถ กว้าง ๖.๕ เมตร ยาว ๑๓.๕๐ เมตร สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๓ ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร หอสวดมนตร์ ๑ หลัง กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๓ เมตร กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง ศาลาพักร้อน ๒ หลัง ปัจจุบันมี พระครูพิมลธรรมโชติ(สำรวย ธมมโชโต) เป็นเจ้าอาวาสวัด (พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน )วัดดอนมะกอก2

สถานที่ติดต่อวัดดอนมะกอก
วัดดอนมะกอก ม. 3 ตำบลปากน้ำกระแส แกลง ระยอง 21170วัดดอนมะกอก3

วัดดอนมะกอก
credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ