วัดปากน้ำพังราด จังหวัดระยอง

วัดปากน้ำพังราด จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 23:50, ชม: 24 ครั้ง

วัดปากน้ำพังราด

ประวัติความเป็นมา วัดปากน้ำพังราด
เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งใน จ.ระยอง เดิมสร้างเป็นที่พักสงฆ์อยู่ใกล้ด่านป่าไม้ปากน้ำพังราด (ปัจจุบันไม่มีแล้ว) โดยมีท่านพ่อปาน วัดบางเหี้ย อ.คลองด่าน จ.สมุทรปราการ มาพักอาสัยอยู่ ต่อมา นางสิ่ม ชาวบ้านได้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด พร้อมชาวบ้าน ให้ชื่อว่า “วัดราษฎร์บำรุง” ซึ่งเป็นสถานที่ปัจจุบัน หลังจากนั้นได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดปากน้ำพังราด เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อหมู่บ้าน ได้มีการปฏิสังขรณ์วัดเรื่อยมา จนถึงปัจจุบัน มีพระครูวิโรจน์เมธาภรณ์ เป็นเจ้าอาวาสวัด (พ.ศ.๒๕๕๔) และยังเป็นเจ้าคณะตำบลพังราดอีกด้วย

สถานที่ติดต่อวัดปากน้ำพังราด
วัดปากน้ำพังราด ม. 1 ตำบลพังราด แกลง ระยอง 21170วัดปากน้ำพังราด2

วัดปากน้ำพังราด

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ