วัดท่ามะกอก จังหวัดระยอง

วัดท่ามะกอก จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 23:41, ชม: 50 ครั้ง

วัดท่ามะกอก

ข้อมูลวัดท่ามะกอก
วัดท่ามะกอก เป็นชื่อทางราชการ ชื่อชาวบ้านเรียกว่า วัดท่ามะกอก เป็นวัดทางศาสนาพุทธ มหานิกาย อยู่ใน เขตปกครองคณะสงฆ์ ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง ภาค 13 ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ 30 ก.ค. พ.ศ. 2528 ได้รับอนุญาตตั้ง เป็นวัดเมื่อ 12 ก.ค. 2531 ประวัติความเป็นมาของวัดท่ามะกอก ก่อนเป็นวัดชาวบ้านท่ามะกอกและชาวบ้านท่ากะปิ ไปบำเพ็ญกุศล ที่วัดปากน้ำพังราด ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร แต่หนทางลำบากต้องลุยน้ำลุยโคลนไปวัดในฤดูฝน ทำให้เสื้อผ้าและ เนื้อตัว เลอะเทอะ พระครูพิบูลธรรมาภรณ์(หลวงพ่อหันต์) เจ้าคณะตำบลพังราด-กองดิน และเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพังราด เห็นความลำบาก ในปี พ.ศ. พ.ศ. 2519 จึงได้ส่งพระจากวัดปากน้ำพังราดไปจำพรรษา โดยอาศัยศาลากลางบ้าน ที่อยู่ในที่ดินของ นายจ่าย สอนสกุล เป็นที่จำพรรษาและบำเพ็ญกุศล โดยมีพระเลียด เป็นหัวหน้า จำพรรษาอยู่เพียง 1 พรรษา เมื่อออกพรรษาก็กลับมาอยู่วัดปากน้ำพังราด ตามเดิม ต่อมาชาวบ้านได้ไปนิมนต์ พระภิกษุผาด อตฺตโนนาโถ จากวัดหนองน้ำขุ่น มาเป็นหัวหน้าและในปีนั้น ได้สร้างกุฎี ที่พักสงฆ์ ขึ้น 2 หลัง แล้วตั้งชื่อสำนักสงฆ์ว่า “พิบูลธรรมาราม”ต่อมาเห็นว่า การขออนุญาตสร้างวัดคงไม่ได้เพราะสถานที่น้อยและคับแคบ จึงได้ปรึกษาชาวบ้านว่า ควรหาสถานที่ตั้งวัดใหม่ และที่นั่นต้องมีเนื้อที่ 6ไร่ขึ้นไป จึงจะพอแก่การสร้างวัด คณะกรรมการได้จัดหาที่ดินในหมู่บ้านท่ามะกอก ห่างจากที่เดิมประมาณ 1กิโลเมตร คนละซีกถนน คือถนนสายหมู่บ้านท่ากง-ปากน้ำพังราด โดยมีผู้ถวายที่ดินสร้างวัด จำนวน ๙ ไร่ คือ พระมหาถาวร คุตฺตธมฺโม นายก่วย หวานเสนาะ นายฮะ จิตรตั้งตรง นายอุดม ปราณีราษฎร์ และนายประจวบ สอบสกุล เมื่อได้ที่ดินแล้ว ในปี พ.ศ. 2522คณะกรรมการจึงได้ ถมที่ดินให้สูงเนื่องจากเป็นที่นา น้ำจะท่วมทุกปี แล้วได้สร้างศาลาการเปรียญสำหรับบำเพ็ญกุศล 1 หลัง เรือนไม้ทรงไทย แล้วจึงดำเนินการขออนุญาตสร้างเป็นวัดจนสำเร็จ สิ่งสำคัญภายในวัดได้แก่ ศาลาการเปรียญ ทรงไทย 1หลัง กุฎีสงฆ์ 6หลัง ทรงไทย และฌาปนสถาน กว้าง 5เมตร ยาว 10 เมตร 1หลัง ปัจจุบันวัดมี พระอธิการประสงค์ สุกฺกภทฺโท เป็นเจ้าอาวาสวัด(30 มี.ค.2547-ปัจจุบัน)วัดท่ามะกอก

สถานที่ติดต่อวัดท่ามะกอก
วัดท่ามะกอก เลขที่ 24/7 หมู่ที่/หมู่บ้าน 7 ท่ามะกอก ตำบล พังราด อำเภอ แกลง จังหวัด ระยองวัดท่ามะกอก2
credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ