วัดคลองบางไผ่ จังหวัดระยอง

วัดคลองบางไผ่ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมืองระยอง, 10/10/2014, 1:44, ชม: 21 ครั้ง

วัดคลองบางไผ่

รายละเอียดวัดคลองบางไผ่
วัดคลองบางไผ่ ตั้งอยู่เลขที่ 4 บ้านคลองบางไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ภาค 13 ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2506 โดยมีนายสมบุญ ดังก้อง เป็นผู้ดำเนินการ และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งวัด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2513 ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีเจ้าอาวาสปกครองวัด จำนวน 3 รูป ปัจจุบันเจ้าอาวาสชื่อพระอธิการสมคิด สีลสํวโร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ถึงปัจจุบัน

สถานที่ตั้งวัดคลองบางไผ่
เลขที่ 4 หมู่ที่/หมู่บ้าน ม.4 บ้านคลองบางไผ่ ถนน สุขุมวิท ตำบล สำนักท้อน อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง
โทรศัพท์ 038694154 โทรสาร 038694154วัดคลองบางไผ่

วัดคลองบางไผ่2

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ