วัดธรรมสถิต จังหวัดระยอง

วัดธรรมสถิต จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมืองระยอง, 10/10/2014, 1:25, ชม: 74 ครั้ง

วัดธรรมสถิต 

วัดธรรมสถิต เป็นวัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ภายในวัดมีสิ่งที่สำคัญๆ เช่น
พระเจดีย์ศรีธรรมสถิต บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปปางนาคปรกที่ใหญ่มาก ฯลฯ

พระอาจารย์สุชิน ปริปุณโณ ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเฟื่อง โชติโก
และหลวงพ่อลี ธัมมธโร แห่งวัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

การเดินทาง : จากกรุงเทพฯ ให้ขับรถบนเส้นทางถนนสุขุมวิท คอยดูหลักกิโลเมตรที่ 240 ให้ดี ถ้าวิ่งมาจากระยองไปทางจันทบุรี ให้มองทางซ้ายมือ จะพบทางแยกเป็นถนนวิ่งเข้าวัด (ถ้าวิ่งมาจากจันทบุรีไปทางระยอง ให้มองทางขวามือ จะมีช่องกึ่งกลางถนน เพื่อเลี้ยวขวาเข้าถนนวิ่งเข้าวัด) ถนนวิ่งเข้าวัดนี้เป็นเส้นเดียวกับทางเข้าวัดมาบจันทร์ (สุภัททะบรรพต) โดยเราจะถึงทางแยกเข้าวัดมาบจันทร์ (สุภัททะบรรพต) ก่อน ให้วิ่งเลยไปอีกหน่อยจะพบวัดธรรมสถิต วัดอยู่บนภูเขาทางซ้ายมือ จะมองเห็นเจดีย์ (พระเจดีย์ศรีธรรมสถิต) บนยอดเขาแต่ไกล วัดธรรมสถิตตั้งอยู่ใกล้ๆ วัดมาบจันทร์ (สุภัททะบรรพต) จ.ระยอง สามารถเดินทางจากตัวเมืองระยองระยะทาง 19 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนต้นลำดวนระยะทาง 6 กิโลเมตร ก็จะถึงวัดธรรมสถิตวัดธรรมสถิต

พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ (พระอาจารย์สุชิน ปริปุณโณ) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ (พระอาจารย์สุชิน ปริปุณโณ) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

พระครูญาณวิศิษฏ์ (ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก) อดีตเจ้าอาวาส

สถานที่ติดต่อวัดธรรมสถิต
บ้านแพ ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 081-454-8658

พระครูญาณวิศิษฏ์ (ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก) อดีตเจ้าอาวาส

credit : www.dhammajak.net

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ