วัดมาบตาพุด จังหวัดระยอง

วัดมาบตาพุด จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมืองระยอง, 10/10/2014, 1:16, ชม: 72 ครั้ง

วัดมาบตาพุด

วัดมาบตาพุด สังกัดมหานิกาย ได้เริ่มสร้างเป็นที่พักสงฆ์ขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2443 แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดขึ้นเมื่อใด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2499

สถานที่ตืดต่อวัดมาบตาพุด
วัดตากวน ตำบลมาบตาพุด เมือง ระยอง 21150

credit : www.m-culture.in.th

วัดมาบตาพุด2

วัดมาบตาพุด3

วัดมาบตาพุด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ