วัดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง

วัดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมืองระยอง, 10/10/2014, 1:08, ชม: 18 ครั้ง

วัดห้วยโป่ง

ประวัติวัดห้วยโป่ง
วัดห้วยโป่ง สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ตำบลห้วยโป่ง-มาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ภาค 13 ความเป็นมาของวัดนั้น เมื่อถามชาวบ้านผู้มีอายุประมาณ 80 ปีขึ้นไป ก็บอกไม่ได้ว่าวัดได้ก่อสร้างขึ้นมาเมื่อ พ.ศ.ใด ตั้งเป็นวัดโดยสมบูรณ์แบบ เมื่อประมาณ พ.ศ.2418 ได้รับวิสุงคามสีมาครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2473 กว้าง 60 เมตร ยาว 110 เมตร ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2527 กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร

สถานที่ติดต่อวัดห้วยโป่ง
วัดห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง เมือง ระยอง 21150

credit : www.m-culture.in.th

วัดห้วยโป่ง

วัดห้วยโป่ง2

วัดห้วยโป่ง3

 

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ