วัดตากวน จังหวัดระยอง

วัดตากวน จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมืองระยอง, 10/10/2014, 1:05, ชม: 25 ครั้ง

วัดตากวน

ประวัติวัดตากวน
วัดตากวน เดิมเป็นที่พักสงฆ์ใน พ.ศ.2476 และต่อมาในปัจจุบันนี้ทางคณะกรรมการและเจ้าอาวาสที่บริหารอยู่ในขณะนั้นได้ทำการบูรณะวัด ได้ก่อสร้างศาลากัมมัฏฐานและเมรุเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ทำถนนเข้าวัดใหม่ โดยปิดถนนเข้าวัดเดิมที่เข้ากลางวัดนั้นเสีย เปิดใหม่หน้าศาลากัมมัฏฐาน และก่อสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ ซึ่งได้วางศิลาฤกษ์ไปเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 พร้อมได้ทำป้ายชื่อวัดใหม่ โดยทำเป็นป้ายหินอ่อน และบูรณะปลูกต้นไม้ริมถนนเข้าวัดพร้อมดอกไม้ต่าง ๆ กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2483 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2531

สถานที่ติดต่อวัดตากวน
วัดตากวน ตำบลมาบตาพุด เมือง ระยอง 21150

credit : www.m-culture.in.th

วัดตากวน

วัดตากวน2

วัดตากวน3

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ