วัดเจ็ดลูกเนิน จังหวัดระยอง

วัดเจ็ดลูกเนิน จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 13/10/2014, 12:12, ชม: 36 ครั้ง

วัดเจ็ดลูกเนิน

ประวัติวัดเจ็ดลูกเนิน
ชื่อวัดโดยทางราชการ วัดเจ็ดลูกเนิน ชื่อที่ชาวบ้านเรียกหรือชื่อเดิม วัดเจ็ดลูกเนิน สังกัด มหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ตำบลบ้านค่าย – ชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ภาค ๑๓ วัดเจ็ดลูกเนิน เดิมในสมัยโบราณชาวบ้านเรียกว่า วัดเจ็ดลูกเนิน เพราะเป็นเนินเตี้ยๆ สภาพพื้นที่เป็นดินลูกรัง และเดิมมีเนินติดต่อกันเจ็ดเนิน วัดตั้งอยู่บนเนินที่เจ็ด โดยมีไม้กะบกต้นใหญ่อยู่บนเนิน ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า “วัดเจ็ดลูกเนิน” ซึ่งเป็นที่ดินของแม่ฟื้น ศิลาสลับ เนื้อที่ ๑๒ ไร่ ต่อมาเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ แม่ฟื้น ศิลาสลับ จึงได้อุทิศที่ดินแปลงนี้ให้เพื่อทำการสร้างวัด โดยมีประชาชนในท้องที่ได้ประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อจะทำการสร้างวัด เพราะหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ไกลจากวัดต่างๆ มาก ประชาชนจะไปทำบุญก็ไม่สะดวกเหมือนปัจจุบันนี้ เพราะในสมัยก่อนนั้นไม่มีรถและถนนหนทาง ต่างคนก็คิดเห็นความลำบาก จึงตกลงกันสร้างวัด ในระยะเริ่มแรกสร้างเป็นกุฏิหลังเล็ก ๆ ขึ้น ๑ หลัง และศาลาการเปรียญอีก ๑ หลัง ในปีต่อมานายสร้อย ยมหา ได้จัดการทำเรื่องขออนุญาตตั้งวัดให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และกระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตยกให้เป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนา มีนามว่า “วัดเจ็ดลูกเนิน” ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นต้นมา เมื่อวัดถูกต้องตามระเบียบของทางราชการแล้ว พระจรูญ กตปุญฺโญ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก เมื่อปี ๒๕๓๑ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส จนถึงปจจุบัน

ลำดับเจ้าอาวาสเจ็ดลูกเนิน
รูปที่ ๑ พระปลัดจรูญ กตปุญฺโญ พ.ศ.๒๕๑๕ ถึง ปัจจุบันวัดเจ็ดลูกเนิน

สถานทีติดต่อวัดเจ็ดลูกเนิน
วัดเจ็ดลูกเนิน เลขที่ ๐๓๔ บ้านเจ็ดลูกเนิน หมู่ที่ ๔ ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองวัดเจ็ดลูกเนิน2
credit : คณะสงฆ์บ้านค่าย

 

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ