วัดหนองแฟบ จังหวัดระยอง

วัดหนองแฟบ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมืองระยอง, 10/10/2014, 1:00, ชม: 127 ครั้ง

วัดหนองแฟบ

ประวัติวัดหนองแฟบ
ชื่อวัดโดยทางราชการวัดหนองแฟบ ชื่อที่ชาวบ้านเรียกเดิม วัดหนองแฟบสังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคระสงฆ์ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ภาค ๑๓ รหัส 2101033
ตำแหน่งที่ตั้งวัดหนองแฟบ
เลขที่ ๓๐ ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราฏดร ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง

ที่วัดหนองแฟบและที่ธรณีสงฆ์
ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่จำนวน ๑๗ ไร่ ๒ งาน ๑๒ ตารางวา มีหนังสือกรรมสิทธิ์ที่ดิน คือโฉนดเลขที่ ๑๖๔๑๕๕ มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ ยาว ๔ เส้น จด ที่ดินผู้ใหญ่อ๊อก แจ่มแจ้ง
ทิศใต้ ยาว ๔ เส้น จด ถนนสาธาระณะ
ทิศตะวันออก ยาว ๔ เส้น จด ถนนสาธาระณะ
ทิศตะวันตก ยาว ๔ เส้น จด ที่ดินนางแดง ยมจินดา
ที่ธรณีสงฆ์ มี ๒ แปลง ที่ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
แปลงที่ ๑. มีเนื้อที่จำนวน ๑๗ ไร่ ๒ งาน ๑๒ ตารางวา มีหนังสือกรรมสิทธิ์
ที่ดิน คือโฉนดเลขที่ ๑๖๔๑๕๕
แปลงที่ ๒. มีเนื้อที่จำนวน ๑ ไร่ ๑ งาน ๓๖ ตารางวา มีหนังสือกรรมสิทธิ์
ที่ดิน คือโฉนดเลขที่ ๖๔๘๑๔

วัดหนองแฟบ

 

 

ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปของบริเวณที่ตั้งวัดหนองแฟบ
พื้นที่วัดโดยทั่วไปเป็นที่เนินราบ สภาพแวดล้อมทั่วไปโดยรอบเป็นหมู่บ้าน พื้นที่ทำไร่ ทำสวน ร้านค้า เป็นส่วนมาก

หลักฐานการตั้งวัดหนองแฟบ
๑. ได้รับอนุญาตสร้างวัดเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๗
๒. กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๗
๓. ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
เนื้อที่กว้าง ๒๗ เมตร ยาว ๔๔ เมตร และได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๙

ประวัติความเป็นมาของวัดหนองแฟบโดยละเอียด
วัดหนองแฟบได้ริเริ่มตั้งขึ้นในตอนแรกซึ่งมีนางแดง ยมจินดา นางหุ่น แจ่มแจ้ง นายเยื้อน มะริด ช่วยกันสละที่ดิน จำนวน ๓ ไร่เศษ เพื่อสร้างกุฎิหลังแรก เมื่อสร้างแล้วได้อาราธนานิมนต์พระสุรินทร์ ซึ่งธุดงค์มาอยู่ได้ ๑ พรรษาใน พ.ศ. ๒๕๐๐ แล้วก็ลาไปอยู่ที่อื่นต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๐๑ หลวงตาสินธุ์ มาอยู่ ๑ พรรษา ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ พระสมานอยู่ได้ ๑ พรรษา ก็ลาไปอีก ปีพ.ศ. ๒๕๐๓ ได้นิมนต์ พระอาจารย์เคน ปภงฺคโร มาอยู่ถึงพ.ศ. ๒๕๐๕ ต่อมานายเพชร ศิริสวัสดิ์ ผู้เฒ่าในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นที่เคารพในหมู่บ้านเห็นว่าวัดสถานที่คับแคบจึงชักชวนชาวบ้านถวายที่ดินเพิ่มสร้างวัดได้มี นายสาย นางน้ำค้าง (ทองดำ) สนิทวาจา ได้บริจาคที่ดินเพิ่มเติมอีก ๑๔ ไร่รวมที่ดินในขณะนั้นเป็น ๑๗ ไร่ ๒งาน ๑๒ ตารางวา เมื่อขยายแล้ว ได้ชักชวนนายพัน หนูอุดม สร้างกุฏิขึ้นใหม่กว้างขวางกว่าเดิมแล้ว ได้ไปนิมนต์พระอาจารย์ดา ปญฺญาขโร จากวัดโขดมาจำพรรษาในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ และได้ขออนุญาตกรรมศาสนาตั้งเป็นวัด แต่ไม่ทันเสร็จก็ล้มป่วยลงจึงได้ให้นายยิ้ว ดอกไม้เทียน เป็นประธานดำเนินต่อไป วัดหนองแฟบได้รับอนุญาตสร้างวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ชื่อวัดทักขิณาราม หรือชาวบ้านเรียกวัดหนองแฟบ การที่ได้ตั้งชื่อวัดหนองแฟบ เพราะว่าวัดหนองแฟบตั้งอยู่ใกล้หนองน้ำใหญ่มีต้นแฟบขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงเรียกว่าหนองแฟบและเป็นชื่อหมู่บ้านด้วย( ต้นแฟบเป็นไม้ชนิดหนึ่งชอบขึ้นอยู่ริมน้ำที่ราบลุ่ม ลำต้นส่วนมากสูงไม่เกิน ๕ เมตร มีลำต้นกลม ชาวบ้านชอบนำไปทำขอบกระด้ง หรือขอบตะแกรง ปัจจุบันนี้ใกล้จะสูญพันธุ์)หลังจากได้ตั้งเป็นวัดแล้วพระอาจารย์ดาได้มรณภาพจึงได้ให้พระทิ้งเป็นเจ้าอาวาสแทน ๑ พรรษาก็ลาสิกขา จึงได้นิมนต์พระอาจารย์สมพงษ์มาเป็นเจ้าอาวาสแทนอยู่สองพรรษา ถึงพ.ศ. ๒๕๑๐ ก็ลากลับวัดเดิมวัดหนองแฟบ2

เสนาสนะสิ่งปลูกสร้างวัดหนองแฟบ
๑. อุโบสถ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเสร็จ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลักษณะโครงสร้างทั่วไป โครงสร้างเป็นอาคารทรงไทย ส่วนประกอบมีช่อฟ้าไบระกา
๒. ศาลาการเปรียญ จำนวน ๑ หลัง กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๒ เมตร สร้างเสร็จ พ.ศ. ๒๕๒๑
๓. หอสวดมนต์ จำนวน ๑ หลัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐ เมตร
สร้างเสร็จ พ.ศ. ๒๕๒๑
๔. กุฎีเจ้าอาวาส จำนวน ๑ หลัง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร
สร้างเสร็จ พ.ศ. ๒๕๒๑
๕. กุฎีที่พักสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง
หลังที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕ เมตร
หลังที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร
๖. เมรุ จำนวน ๑ หลัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร
๗. ศาลาบำเพ็ญกุศล ๑ หลัง กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๓๑

การบริหารและปกครองวัดหนองแฟบ
ปัจจุบันเจ้าอาวาสชื่อ พระอธิการสมหมาย จนฺทโก
อายุ ๔๘ ปีพรรษา ๑๕
วิทยฐานะ น.ธ. เอก

ลำดับเจ้าอาวาสวัดหนองแฟบ
รูปที่ ๑ พระพระสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๐๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๑
รูปที่ ๒ พระหลวงตาสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๐๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๒
รูปที่ ๓ พระ สมาน พ.ศ. ๒๕๐๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๓
รูปที่ ๔ พระ อาจารย์เคน พ.ศ. ๒๕๐๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๕
รูปที่ ๕ พระพระอาจารย์ดา พ.ศ. ๒๕๐๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๗
รูปที่ ๖ พระพระทิ้ง พ.ศ. ๒๕๐๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๘
รูปที่ ๗ พระ สังข์ พ.ศ. ๒๕๐๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๙
รูปที่ ๘ พระอาจารย์สมพงษ์ พ.ศ. ๒๕๐๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๑
รูปที่ ๙ พระ ครูผาสุกกิจสุนทร พ.ศ. ๒๕๑๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๑
รูปที่ ๑๐ พระฉลวย สุนทราจาโร พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๒
รูปที่ ๑๑ พระอธิการสมหมาย จนฺทโก พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึง ปัจจุบัน

การศึกษา
โรงเรียนปริยัติแผนกธรรม เปิดสอนตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๒ จนถึงปัจจุบัน

การสาธารณสงเคราะห์
มีสถานที่ศึกษาคือโรงเรียนประชาบาล ให้การอนุเคราะห์นักเรียนในการเรียนเป็นต้น
สถานที่ราชการ คือ ป้อมตำรวจ เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน
ประวัตินี้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ พ.ศ. ๒๕๕๓

พระอธิการสมหมาย จนฺทโก
เจ้าอาวาสวัดหนองแฟบ

สถานที่ติดต่อวัดหนองแฟบ

วัดหนองแฟบ เลขที่ ๓๐ ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราฏ ตำบลห้วยโป่ง เมือง ระยอง 21150

facebook : วัดหนองแฟบ

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ