วัดเนินทราย จังหวัดระยอง

วัดเนินทราย ข้อมูลวัดเนินทราย ประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่
หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 15:04, ชม: 17 ครั้ง

วัดเนินฆ้อ จังหวัดระยอง

วัดเนินฆ้อ ประวัติวัดเนินฆ้อ วัดเนินฆ้อมีชื่อเดิมว่า “ว
หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 14:59, ชม: 38 ครั้ง

วัดถนนกะเพรา จังหวัดระยอง

วัดถนนกะเพรา รายละเอียดวัดถนนกะเพรา ประวัติวัดถนนกะเพรา
หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 14:47, ชม: 55 ครั้ง

วัดจำรุง จังหวัดระยอง

วัดจำรุง ประวัติวัดจำรุง วัดจำรุง ได้เริ่มก่อสร้างใน พ.
หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 14:39, ชม: 19 ครั้ง

วัดบุนนาค จังหวัดระยอง

วัดบุนนาค ข้อมูลวัดบุนนาค วัดบุนนาค ชื่อทางราชการว่า “ว
หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 14:26, ชม: 40 ครั้ง

วัดคลองตากวา จังหวัดระยอง

วัดคลองตากวา ข้อมูลวัดคลองตากวา วัดคลองตากวา เป็นชื่อทา
หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 14:23, ชม: 28 ครั้ง

วัดเขากะโดน จังหวัดระยอง

วัดเขากะโดน ข้อมูลวัดเขากะโดน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเขาก
หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 14:19, ชม: 25 ครั้ง

วัดหนองน้ำขุ่น จังหวัดระยอง

วัดหนองน้ำขุ่น ข้อมูลวัดหนองน้ำขุ่น เป็นวิหารที่ พระเจ้
หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 14:13, ชม: 25 ครั้ง

วัดวังหว้า จังหวัดระยอง

วัดวังหว้า ข้อมูลวัดวังหว้า มีเนื้อที่ 25 ไร่ 3 งาน 25
หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 14:05, ชม: 28 ครั้ง

วัดวังศิลาธรรมาราม จังหวัดระยอง

วัดวังศิลาธรรมาราม ข้อมูลวัดวังศิลาธรรมาราม เดิมชื่อวัด
หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 14:00, ชม: 31 ครั้ง