วัดกระแสร์คูหาสวรรค์ จังหวัดระยอง

วัดกระแสร์คูหาสวรรค์ ข้อมูลวัดกระแสร์คูหาสวรรค์ เป็นวัด
หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 15:50, ชม: 17 ครั้ง

วัดอรัญรังสี จังหวัดระยอง

วัดอรัญรังสี ข้อมูลวัดอรัญรังสี วัดอรัญรังสี เป็นชื่อทา
หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 15:47, ชม: 34 ครั้ง

วัดสันติวัน จังหวัดระยอง

วัดสันติวัน ข้อมูลวัดสันติวัน วัดสันติวัน สังกัด มหานิก
หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 15:44, ชม: 30 ครั้ง

วัดสมอโพรง จังหวัดระยอง

วัดสมอโพรง ข้อมูลวัดสมอโพรง ชื่อทางราชการว่า วัดสมอโพรง
หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 15:36, ชม: 26 ครั้ง

วัดพลงไสว จังหวัดระยอง

วัดพลงไสว ข้อมูลวัดพลงไสว สังกัดมหานิกาย พื้นที่วัด 21
หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 15:31, ชม: 91 ครั้ง

วัดในชาก จังหวัดระยอง

วัดในชาก ข้อมูลวัดในชาก วัดในชาก เป็นชื่อทางราชการ ชื่อ
หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 15:26, ชม: 22 ครั้ง

วัดป่ากร่ำ จังหวัดระยอง

วัดป่ากร่ำ ประวัติวัดป่ากร่ำ หลักฐานการตั้งวัดไม่สามารถ
หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 15:19, ชม: 21 ครั้ง

วัดชากมะกรูด จังหวัดระยอง

วัดชากมะกรูด ประวัติวัดชากมะกรูด วัดชากมะกรูด ก่อสร้างข
หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 15:15, ชม: 18 ครั้ง

วัดกลางกร่ำ จังหวัดระยอง

วัดกลางกร่ำ ประวัติวัดกลางกร่ำ วัดกลางกร่ำ เดิมชื่อวัดห
หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 15:11, ชม: 28 ครั้ง

วัดหนองแพงพวย จังหวัดระยอง

วัดหนองแพงพวย ข้อมูลวัดหนองแพงพวย เป็นวัดทางศาสนาพุทธ ม
หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 15:07, ชม: 31 ครั้ง