วัดหวายกรอง จังหวัดระยอง

วัดหวายกรอง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 13/10/2014, 11:45, ชม: 18 ครั้ง

วัดหวายกรอง

ประวัติวัดหวายกรอง
ชื่อวัดโดยทางการ วัดหวายกรอง ชื่อที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดหวายกรอง สังกัด มหานิกาย อยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ภาค ๑๓
วัดหวายกรองเป็นลักษณะที่ราบ มีถนนสาธารณะตัดผ่าน ซึ่งปัจจุบันนาดยางแล้ว คือ ถนนสายบางบุตร-ดอนจันทร์ ทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตกติดแม่น้ำระยอง ทิศตะวันออกติดโรงเรียนวัดหวายกรองและสวนสาธารณะประโยชน์ ซึ่งเป็นที่ออกกำลังกายของประชาชนในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง ที่ตั้งของวัดหวายกรองห่างจากทางแยก ถนนสายบ้านค่าย-บ้านบึง ประมาณ ๕00กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวอำเภอบ้านค่ายไปทางทิศใต้ประมาณ ๓ กิโลเมตรวัดหวายกรอง

ลำดับเจ้าอาวาสวัดหวายกรอง
รูปที่๑ หลวงปู่สังฆข์เฒ่า
รูปที่๒ หลวงพ่อทอง
รูปที่๓ หลวงพ่อแดง
รูปที่๔ หลวงพ่อเกตุ
รูปที่๕ พระอธิการจร
รูปที่๕ พระอธิการฉาบ
รูปที่๗ พระอธิการแห่
รูปที่๘ พระอธิการเฉิด
รูปที่๙ พระพระอธิการจาง
รูปที่๑๐ พระอธิการเชื่อน
รูปที่๑๑ พระอธิการหรัด
รูปที่๑๒ พระอธิการกริส
รูปที่๑๓ พระครูสถิตธรรมโกศล พ.ศ. ๒๕๐๒ ถึง พ.ศ.๒๕๕๓
รูปที่ ๑๔ พระครูวิสิฐกัลยาณคุณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง ปัจจุบันวัดหวายกรอง2
สถานที่ติดต่อวัดหวายกรอง
วัดหวายกรอง เลขที่๑๔๕ บ้านสี่แยกบางบุตร ถนนบางบุตร-ดอนจันทร์ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองวัดหวายกรอง3
credit : คณะสงฆ์บ้านค่าย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ