วัดหนองสะพาน จังหวัดระยอง

วัดหนองสะพาน จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 13/10/2014, 11:41, ชม: 23 ครั้ง

วัดหนองสะพาน

ประวัติวัดหนองสะพาน
วัดหนองสะพาน ชื่อวัดโดยทางราชการ วัดหนองสะพาน ชื่อที่ชาวบ้านเรียกหรือชื่อเดิม วัดหนองสะพาน สังกัด มหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ภาค ๑๓
วัดหนองสะพาน ได้ชื่อนี้ เนื่องด้วยมีสะพานไม้แผ่นเดียวทอดเป็นทางยาวข้ามหนองความยาวของสะพานประมาณ ๕๐ เมตร จึงได้ชื่อเรียกกันติดปากว่า หนองสะพาน เมื่อต่อๆ มามีผู้มีจิตศรัทธาสร้างวัดขึ้นจึงได้ขนานนามว่าวัดหนองสะพาน ประมาณ พ.ศ.๒๔๑๐ ใครเป็นผู้ถวายและเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดขึ้นไม่มีหลักฐาน เพียงสันนิษฐานว่าคงเป็นที่พักสงฆ์มาก่อนแล้วค่อยเจริญมาโดยลำดับวัดหนองสะพาน

ลำดับเจ้าอาวาสวัดหนองสะพาน
รูปที่ ๑ หลวงพ่อชุม พ.ศ.๒๔๒๐ ถึง พ.ศ. ๒๔๓๐
รูปที่ ๒ หลวงพ่อกรวย พ.ศ.๒๔๓๑ ถึง พ.ศ.๒๔๓๗
รูปที่ ๓ พระซิ่ว พ.ศ.๒๔๓๘ ถึง พ.ศ.๒๔๔๕
รูปที่ ๔ หลวงพ่อยัง พ.ศ.๒๔๔๖ ถึง พ.ศ.๒๔๕๓
รูปที่ ๕ พระแสน พ.ศ.๒๔๕๔ ถึง พ.ศ.๒๔๗๘
รูปที่ ๖ พระเสม พ.ศ.๒๔๗๙ ถึง พ.ศ.๒๔๘๑
รูปที่ ๗ พระสวน พ.ศ.๒๔๘๒ ถึง พ.ศ.๒๔๘๔
รูปที่ ๘ พระถนอม พ.ศ.๒๔๘๕ ถึง พ.ศ.๒๔๘๘
รูปที่ ๙ พระครูถาวรคุณวัฒน์(ถาวโร) พ.ศ.๒๔๘๙ ถึง พ.ศ.๒๕๔๒
รูปที่ ๑๐ พระปลัดทรัพย์สิน รักษาการ พ.ศ.๒๕๔๒ ถึง พ.ศ.๒๕๔๔
รูปที่ ๑๑ พระครูธรรมกิจจาภิบาล พ.ศ.๒๕๔๔ ถึง พ.ศ.๒๕๕๐
รูปที่ ๑๒ พระอธิการถนอม ถิรปุญฺโญ พ.ศ.๒๕๕๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓
รูปที่ ๑๓ พระอธิการวีระศักดิ์ อุชุจาโร พ.ศ.๒๕๕๔ ถึง ปัจจุบันวัดหนองสะพาน3

สถานที่่ติดต่อวัดหนองสะพาน
วัดหนองสะพาน บ้านหนองสะพาน ถนนหนองสะพาน – ปากป่า หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

วัดหนองสะพาน21

credit : คณะสงฆ์บ้านค่าย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ