วัดหนองตะแบก จังหวัดระยอง

วัดหนองตะแบก จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 13/10/2014, 11:32, ชม: 27 ครั้ง

วัดหนองตะแบก

 

ประวัติวัดหนองตะแบก
ชื่อวัดโดยทางราชการ วัดหนองตะแบก ชื่อที่ชาวบ้านเรียกหรือชื่อเดิม วัดหนองตะแบก สังกัด มหานิกายอยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ตำบลตาขันอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ภาค ๑๓ ประวัติการก่อสร้างวัดหนองกระแบก มีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับหนองน้ำมีต้นตะแบกขึ้นอยู่เรียงรายชุกชุมเต็มไปหมดในบริเวณนั้น และมากกว่าบริเวณอื่น ๆ โดยทั่วไปชาวบ้านที่มาอยู่อาศัยทำมาหากินอยู่ในสมัยแรก ๆ จึงเรียกหนองน้ำนี้ว่า “หนองตะแบก” เมื่อมีผู้คนมาอาศัยทำมาหากิน ณ บริเวณรอบหนองน้ำ จึงเรียกว่าหมู่บ้านหนองตะแบก ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พื้นที่ของหมู่บ้านหนองตะแบกที่ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔ ตำบลตาขันอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ในระยะแรก ๆ ยังมีประชาชนอยู่ไม่มากนักต่อมาประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ – ๒๔๘๒ มีชาวบ้านอาศัยทำมาหากินและตั้งหลักฐานมั่นคงขึ้นประมาณ ๓๐ หลังคาเรือนเศษ ในขณะนั้นการศึกษาของชาวบ้านหนองตะแบกต้องเดินทางไปศึกษาหาความรู้ที่โรงเรียนวัดตาขันและการบวชเรียนตลอดจนการสร้างบุญกุศลต่าง ๆ กันที่วัดตาขันซึ่งอยู่ห่างหมู่บ้านไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ๓ กิโลเมตรโดยการเดินทางด้วยเท้า หรือ เกรียนผ่านทุ่งนา หนองน้ำ ตามทางเกวียนที่ค่อนข้างทุรกันดารทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง ในปีเดียวกันนั้นนายหวน เกศารัตน์ ซึ่งตั้งอยู่บ้านเรือนอยู่หมู่บ้านหนองตะแบก มีอาชีพเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดตาขันได้มองเห็นความลำบากของเด็กนักเรียนและพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงได้พิจารณาเห็นว่าหมู่บ้านหนองตะแบกมีประประชาชนพอที่จะตั้งโรงเรียนได้ จึงได้ชักชวนชาวบ้านให้บริจาคที่ดินเพื่อที่จะตั้งวัด และโรงเรียน โดยมี นายชุ่ม นางสุก วงศ์ทิพรัตน์ นายแอ่ม นางหนวง วงศ์ทิพรัตน์ และ นายขำ ได้ร่วมบริจาคที่ดินสร้างวัดและโรงเรียนใกล้บริเวณหนองตะแบก อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดระยอง และทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ตั้งอำเภอบ้านค่าย โดยห่างจากตัวอำเภอและตัวจังหวัดเท่า ๆ กัน ( ประมาณ ๗ กม. ) และเมื่อได้วัดถูกต้องตามกฎหมาย แล้วได้มีผู้ปกครองดูแลวัด สร้างความเจริญแก่วัดหนองตะแบก มาจนทุกวันนี้วัดหนองตะแบก

ลำดับเจ้าอาวาสวัดหนองตะแบก
รูปที่ ๑ พระแต้ม พลพิทักษ์ พ.ศ. ๒๔๘๒
รูปที่ ๒ พระสิน อร่ามศรี
รูปที่๓ พระเทิ้ม
รูปที่๔ พระเขียว จนฺทเทโว พ.ศ. ๒๔๘๕ ถึง พ.ศ. ๒๔๘๘
รูปที่๕ พระเฉย วงค์ทิพรัตน์ พ.ศ. ๒๔๘๘ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๔
รูปที่๖ พระเฉิด อติชาคโต พ.ศ. ๒๔๙๔ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๘
รูปที่๗ พระครูพิศิษฏ์วิหารการ พ.ศ. ๒๔๙๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๙
รูปที่๘ พระประดับ ถิรปุญฺโญ พ.ศ.๒๕๒๙ ถึง พ.ศ.๒๕๓๑
รูปที่๙ พระบุญ จนฺทาโร พ.ศ. ๒๕๓๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๒
รูปที่๑๐พระครูวิสิฐวิหารคุณ พ.ศ. ๒๕๓๒ ถึง ปัจจุบันวัดหนองตะแบก2

สถานที่ติดต่อวัดหนองตะแบก
วัดหนองตะแบก เลขที่ ๑๘๖ บ้านหนองตะแบก หมู่ที่๔ ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

วัดหนองตะแบก3

credit :  คณะสงฆ์บ้านค่าย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ