วัดหนองฆ้อ จังหวัดระยอง

วัดหนองฆ้อ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 13/10/2014, 11:28, ชม: 29 ครั้ง

วัดหนองฆ้อ

ประวัติวัดหนองฆ้อ
ชื่อวัดโดยทางราชการ วัดหนองฆ้อชื่อที่ชาวบ้านเรียกหรือชื่อเดิม วัดหนองฆ้อ สังกัด มหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลหนองบัวอำเภอบ้ายค่าย จังหวัดระยอง ภาค ๑๓
วัดหนองฆ้อ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหนองฆ้อ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้ายค่าย จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านค่ายประมาณ ๓๒ กิโลเมตร ที่เรียกว่าหนองฆ้อ เนื่องจาก เป็นที่ราบลุ่มระหว่างเขาและมีต้นฆ้อขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกว่า “หนองฆ้อ” เป็นป่าสงวนแห่งชาติและเมื่อประมาณปี ๒๕๐๐ ได้มีประชาชนาจับจองพื้นที่เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีนายแพรว กล่อมเกลี้ยง จ่าสิบเอกสันต์ พลายสินธุ์ นางเพรียง เสถียรเขตต์ นางพะยอม คำมะฤทธิ์ นางคำ สุวรรณเขตต์ นางคร้าม วงษ์ไชย นายทิน รอดเงิน นายจิบ เจริญประโยชน์ นายติ๊ด ประพายพาน นางพรหม จิตต์ประสงค์ นายเจื่อน ยืดยาว นายวิสิทธ์ แสนกล้า นายอยู่ สว่างฉาย นายโฉม ปรางแก้ว นายเปี้ย ปรางแก้ว นายวิชัย ปรงแก้ว นายสุบล สากล นายนาค ยมหา นางสังข์ บุญสม นายอิ่ม นานสิน นายแฉล้ม นวนสิน นายศรี สีดา นายเหมือน สว่างฉาย นายสิรินทร์ บิดร นายออม เรืองภักดี นายเร่ง มาลัยวงศ์ นายทุ้มตั้งแก้ว นางทอง เจริญ ประโยชน์ นายสุรัย บิดร
ต่อมาได้มีประชาชนเข้ามาประกอบอาชีพ ในบริเวณบ้านหนองฆ้ออีกเป็นจำนวนมากขึ้น ตามลำดับประชาชนจึงได้มีความคิดที่จะก่อสร้างวัดขึ้น เพื่อเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลจึงได้นำเรื่องดังกล่าวไปปรึกษา นายเนิ่น ประกอบสุข ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่าย ในสมัยนั้นจึงได้ดำเนินการก่อสร้างที่พักสงค์ขึ้น ในปี พ.ศ.๒๕๐๙ และได้นิมนต์พระภิกษุจากวัดกะบกขึ้นผึ้ง มาจำพรรษาในที่พักสงค์แห่งนี้ จำนวน ๕ รูปด้วยกัน ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ทางคณะสงฆ์ อำเภอบ้านค่าย ได้ให้ พระทองสุข สทฺธเมโธ มาจำพรรษาที่พักสงฆ์แห่งนี้ และได้บูรณะที่พักสงฆ์ จนเจริญก้าวหน้าตลอดมา และได้ขออนุญาตประกาศตั้งเป็นวัด ได้แต่งตั้งให้พระอธิการทองสุข สทฺธเมโธ เป็นเจ้าอาวาสปกครองดูแลวัดหนองฆ้อ แห่งนี้เรื่อยมา จนกระทั่งถึงปัจจุบันวัดหนองฆ้อ

ลำดับเจ้าอาวาสวัดหนองฆ้อ
รูปที่ ๑ พระสมุห์ทองสุข ลทธฺเมโธ พ.ศ.๒๕๓๖ ถึง ปัจจุบันวัดหนองฆ้อ2

สถานที่ติดต่อวัดหนองฆ้อ
วัดหนองฆ้อ เลขที่ ๑/๑๐ บ้านหนองฆ้อ ถนนหนองกรับ – ท่าเสา หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้ายค่าย จังหวัดระยองวัดหนองฆ้อ3

 

 

credit : คณะสงฆ์บ้านค่าย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ