วัดหนองคอกหมู จังหวัดระยอง

วัดหนองคอกหมู จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 13/10/2014, 11:24, ชม: 26 ครั้ง

วัดหนองคอกหมู

ประวัติวัดหนองคอกหมู
ชื่อวัดโดยทางราชการ วัดหนองคอกหมู ชื่อที่ชาวบ้านเรียกชื่อเดิม วัดสุกรวารี บ้านหนองคอกหมู สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ภาค ๑๓ เดิมที่ในละแวกนี้เป็นป่าดงดิบ มีป่าไม้ใหญ่จำนวนมาก เป็นแหล่งน้ำตกไหลมาราวกันเป็นหนองน้ำเป็นที่อาศัยดื่มกินและลงเล่นของสัตว์ต่างๆ และในที่นั้นเองมีหมูป่าจำนวนมากมาตีแปลงรอบๆ หนองน้ำเป็นประจำต่อมาเมื่อมีผู้คนเข้ามาหักร้างถางป่าตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยกัน ๒ด้าน ฏ็ได้มีภิกษุรูปหนึ่งนามว่าพระภิกษุ บุญรอด ได้จาริกมาจากวัดบ้านค่ายซึ่งห่างจากวัดบ้านค่ายซึ่งห่างกันประมาณ ๒.๕กฃม.ได้ตั้งที่พักสงฆ์ขึ้นและไปๆมาๆอยู่พักหนึ่งผู้คนที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นจึงนิมนต์ให้ท่านอยู่ที่นี่ประจำเลย จึงมีการขยายที่และเสนาสนะขึ้น โดยมีนายวาล นิยมดีได้ถวายที่เป็นคนแรกจำนวน๒๒ไร่ ๒งาน ๑๔ตารางวา เป็นหนองน้ำเสีย ๒ไร่ ๒งานปัจจุบันมีผู้บริจาคเพิ่มขึ้นอีกคือ ร.ต.เสงี่ยม เจริญมนต์ จำนวน ๓ไร่ ๖๖ตารางวา และนางสำเริง เขียวพละ จำนวน๓ไร่๘๘ตารางวา ซื้อเพิ่มอีก๑ไร่ ๑งาน๑๕ตารางวารวมทั้งสิ้น๓๐ไร่ ๘๓ตารางวาแรกๆทีเดียวผู้คนเรียกว่า วัดสุกรวารี โดยอาศัยที่ว่าวัดตั้งอยู่ในที่ที่มีหมูป่ามาตีแปลงริมหนองน้ำนั้นต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวัดหนองคอกหมูในปัจจุบัน โดยคนสมัยนั้นเห็นว่าไม่คุ้นหู จึงเปลี่ยนเป็นไทยแบบง่ายๆ ว่าหนองคอกหมูและหมูบ้านก็ชื่อตามวัด ต่อมามีการสร้างโรงเรียน ก็ใช้ชื่อว่าโรงเรียนวัดหนองคอกหมู ประชาชนในหมูบ้านแต่แรกจนถึงปัจจุบัน ประกอบอาชีพเกษตร และมีครอบครัวไม่หนาแน่นการสร้างวัตถุในศาลาประจำหมูบ้านจึงเป็นไปได้ยากกว่าจะเป็นวัดที่มั่นคงได้ก็ใช้เวลานานนับเป็นหลายสิบปีกว่าจะมาเป็นวัดหนองคอกหมูหมูบ้านหนองคอกหมูในปัจจุบันนี้ได้ จึงขอยกผลประโยชน์คุณงามความดีในการดังกล่าวให้แก่บรรพบุรุษ บุพพการีบุคคลทุกๆท่านวัดหนองคอกหมู
ลำดับเจ้าอาวาสวัดหนองคอกหมู
รูปที่ ๑ พระอาจารย์กรอง บุญรอด พ.ศ.๒๔๑๗ถึงพ.ศ.๒๔๓๐
รูปที่ ๒ พระอาจารย์จ้อย พ.ศ.๒๔๓๐ถึงพ.ศ.๒๔๓๗
รูปที่ ๓ พระอาจารย์บุตร พ.ศ.๒๔๓๗ถึงพ.ศ.๒๔๔๖
รูปที่ ๔ พระอาจารย์ผึ่ง พ.ศ.๒๔๔๖ถึงพ.ศ.๒๔๕๗
รูปที่ ๕ พระอาจารย์ทอง พ.ศ.๒๔๕๗ถึงพ.ศ.๒๔๗๐
รูปที่ ๖ พระอาจารย์ถิ่ม สว่างแจ้ง พ.ศ.๒๔๗๐ถึง๒๔๘๙
รูปที่ ๗ พระอธิการจ่วน บุญรอด พ.ศ.๒๔๘๙ถึงพ.ศ.๒๔๙๔
รูปที่ ๘ พระอาจารย์สี ชันษา พ.ศ.๒๔๙๔ถึง๒๔๙๘
รูปที่ ๙ พระอาจารย์ประยูร วงศ์ทิพรัตน์ พ.ศ.๒๔๙๘ถึงพ.ศ.๒๕๐๒
รูปที่ ๑๐ พระอาจารย์ผล สุขสวัสดิ์ พ.ศ.๒๕๐๒ถึงพ.ศ.๒๕๐๕
รูปที่ ๑๑ พระอาจารย์ทองหล่อ ญาณกรโร(รก) พ.ศ.๒๕๐๕ถึงพ.ศ.๒๕๐๙
รูปที่ ๑๒ พระปลัดแฉ่ สีลโชโต (บุญรอด) พ.ศ.๒๕๐๙ถึงพ.ศ.๒๕๓๐
รูปที่ ๑๓ พระอาจารย์ทองหล่อ ญาณกโร(รก.) พ.ศ.๒๕๓๐ถึงพ.ศ.๒๕๓๑
รูปที่ ๑๔ พระครูสุทัศน์ธรรมาภิรม (ฟักแก้ว) พ.ศ.๒๕๓๑ถึงปัจจุบันวัดหนองคอกหมู2
สถานที่ติดต่อวัดหนองคอกหมู
เลขที่ ๑๕๔/๒ บ้านหนองคอกหมู ถนนสายเชิงเนิน-ชากบก หมู่ที่ ๓ ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองวัดหนองคอกหมู3
credit : คณะสงฆ์บ้านค่าย

 

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ