วัดหนองกะบอก จังหวัดระยอง

วัดหนองกะบอก จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 13/10/2014, 11:20, ชม: 18 ครั้ง

วัดหนองกะบอก

ประวัติวัดหนองกะบอก
ชื่อวัดโดยทางราชการ วัดหนองกะบอก ชื่อที่ชาวบ้านเรียกหรือชื่อเดิม วัดหนองกะบอกสังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลหนองละลอก เขต ๑ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ภาค ๑๓
วัดหนองกะบอกที่ได้ชื่อว่า วัดหนองกะบอก ก็เพราะว่าในหนองน้ำที่ริมวัด มีกะบอกตาผี(หัวกะโหลกคนสมัยโบราณ) มีกะบอกตาใหญ่เท่ากำปั้น
วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๓๔๘ เดิมหลวงพ่อตาลเจ้าอาวาสวัดกะซังพร้อมด้วย นายกลั่นได้ให้หลวงพ่อคำมาสร้างกุฏิขึ้นที่วัดหนองกะบอก ปัจจุบันนี้ ส่วนที่ดินเป็นมรดกของหลวงพ่อคำ มีเนื้อที่สมัยนั้น ๑๔ ไร่ ได้สร้างกุฏิ ๒ หลัง หอสวดมนต์ ๑ หลัง พออาศัยทำศาสนกิจได้เท่านั้น จุดประสงค์และความมุ่งหมายของหลวงพ่อตาลนั้น ตามคนโบราณเล่าว่า หลวงพ่อตาล มีความประสงค์จะย้ายจากวัดกะซัง เพราะสมัยนั้นสภาพของวัดกะซังถูกน้ำคลองเซาะพัง หลวงพ่อคำมาสร้างวัดหนองกะบอกยังไม่ทันเสร็จ หลวงพ่อตาลก็มรณภาพลง หลวงพ่อคำจึงได้ขนของจากวัดกะซังมายังวัดหนองกะบอก มีพระพุทธรูปบ้าง หนังสือบ้าง และในสมัยก่อนเล่ากันมาต่อๆมาว่า วัดในจังหวัดระยองเป็นวัดที่มีประวัติมาเก่าแก่เพียง ๔ วัดเท่านั้น คือ……….วัดหนองกะบอก
๑.วัดละหารใหญ่
๒.วัดกะซัง (ที่ร้าง)
๓.วัดบ้านค่าย
๔.วัดบ้านเก่า
คนในสมัยโบราณเล่ากันมาว่า วัดทั้ง ๔ วัดนี้ เช่น วัดกะซัง จะรบรากันครั้งไหนไม่ปรากฏเจ้าของถิ่นเดิมวัดวาอารามทั้งพระทั้งคนถูกต้อน ครอบครัวต้องหนีไปจากถิ่นเดิมจนเป็นที่รกร้างภายหลังมีคนเข้าถากถาง ทำนา ทำไร่ ทำสวน จนได้พบสถานทั้ง ๔ วัดนี้ ยังซากปรากฏอยู่ มีอิฐ มีเนินดินโบราณ มีสภาพเป็นพระเจดีย์และพระพุทธรูปสลักด้วยหิน คนที่มาภายหลังนี้ได้พบสิ่งที่เป็นวัตถุโบราณในที่ทำมาหากินของตน จึงได้ชวนกันมาสร้างวัดขึ้นมาในซากเดิมทั้ง ๔ วัด ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ จะเป็นชนชาติใด ภาษาใดไม่ปรากฏ ปรากฏแต่ว่าคงนับถือพระพุทธศาสนา เมื่อทั้งพระทั้งฆราวาสได้ลี้ภัยจากไปจึงได้ชื่อว่า “วัดกะซัง” เพราะเรื่องลี้ภัยนี่เอง
พ.ศ. ๒๔๐๐ ชาวบ้านจึงได้นิมนต์หลวงพ่อคำมาเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองกะบอกปกครองวัดอยู่ ๖ พรรษา หลวงพ่อคำก็มรณภาพลง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๕
พ..ศ. ๒๔๐๖ พระด้อม เป็นเจ้าอาวาส ปกครองวัดอยู่ ๔ พรรษา ก็ลาสิกขา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๙
พ.ศ. ๒๔๑๐ หลวงพ่อจัน เป็นเจ้าอาวาส ปกครองอยู่ ๑๐ พรรษา สร้างกุฏิ ๒ หลัง หอกลาง ๑ หลัง หอฉัน ๑ หลัง ครัว ๑ หลัง และซ่อมแซมกุฏิที่ชำรุด ทรุดโทรม จึงได้ลาออกจาก เจ้าอาวาส พ.ศ. ๒๔๑๙
พ.ศ. ๒๔๒๐ หลวงพ่อห่วง เป็นเจ้าอาวาส ปกครองวัดอยู่ ๑๕ พรรษา สร้างหอสวด มนต์ ๑ หลัง กุฏิ ๑ หลัง และนายหรี่ได้สร้างกุฏิถวายอีก ๑ หลัง จึงมรณภาพเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๔
พ.ศ. ๒๔๓๕ เจ้าอธิการยอด (หลวงพ่อยอด) เป็นเจ้าอาวาส เป็นเจ้าคณะตำบลปกครอง อยู่ ๑๕ พรรษา ขอวิสุงคามได้ใน พ.ศ. ๒๔๓๖ (ครั้งก่อน) และได้สร้าง อุโบสถกำมะลอเสาไม้ไผ่ขึ้น พออาศัยทำสังฆกรรมได้และใน
พ.ศ.๒๔๓๗ ได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา มีพระครูเก๋ง วัดวันยาวจังหวัด จันทบูร (จันทบุรี) เป็นพระอุปัชฌาย์ ผูกพัทธสีมาโดยเนื้อที่กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๑๘ เมตร ต่อมาเสียสติ (เสียจริต) ออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสและตำแหน่งเจ้าคณะตำบล พ.ศ. ๒๔๓๙
พ.ศ. ๒๔๓๙ พระครูเทพสิทธิการ ครั้งที่ยังไม่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ ยังเป็น พระอ่ำอยู่ ได้จัดสร้างอุโบสถขึ้น ๑ หลัง โดยใช้ไม้กันเกราทำเสาไม้ตะเคียนทำเครื่องบน หลังคามุงกระเบื้องดินเผา ทรงรูปปรกไม่มีช่อฟ้า ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาวไม่ปรากฏ ได้ปกครองวัดต่อมาวัดหนองกะบอก2
พ.ศ. ๒๔๔๔ ได้รับตราตั้งเป็นเจ้าอาวาส
พ.ศ. ๒๔๔๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบล และสร้างกุฏิ ๒ หลัง ซ่อมแซมกุฏิและ บูรณะของเก่าให้คงสภาพเดิม
พ.ศ. ๒๔๕๗-๒๔๖๖ สร้างหอระฆัง ๑ หลัง ด้วยเสาไม้แก่น ทรงปั้นหยามุงกระเบื้องดินเผา
พ.ศ. ๒๔๗๖ สร้างโรงเรียนประชาบาลประจำตำบลหนองละลอก ๑ หลัง กว้าง ๘.๓๐เมตร ยาว ๒๐.๒๐ เมตร ด้วยเสาคอนกรีตเครื่องบนไม้ยาง หลังคามุง กระเบื้องว่าว ทรงปั้นหยาหน้าจั่วได้ชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนประชาบาล (คงจำรูญราษฎร์อารักษ์)
พ.ศ. ๒๔๗๘ เป็นพระครูชั้นประทวนในนามเดิมว่า พระครูอ่ำ เพราะความดีความชอบที่สร้างโรงเรียน
พ.ศ. ๒๔๗๙ สร้างหอฉัน ๑ หลัง ด้วยเสาคอนกรีต เครื่องบนไม้ยาง มุงกระเบื้อง ทรงปั้นหยา พื้นไม้ตะแบก พระครูอ่ำ จึงได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรนามว่าพระครูเทพสิทธิการ และมรณภาพเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๕
พ.ศ. ๒๔๙๕ พระครูวิจิตรธรรมานุวัต(หลวงพ่อลัด) ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองกะบอก ท่านเป็นผู้มีสติปัญญาความทรงจำเป็นเลิศ (คล้ายพหูสูต) สวดพระปาติโมกข์พรรษาที่ ๒ ถ้าจะนับว่าเป็นนักปราชญ์ของอำเภอบ้านค่าย ก็ว่าได้ เพราะพระครูวิจิตรธรรมานุวัต(หลวงพ่อลัด) ท่านรอบรู้แทบทุก สาขาวิชา จะว่าด้านการแพทย์แผนโบราณหรือแพทย์แผนปัจจุบันรวมทั้ง วิชาการอื่นๆ อีกมากมาย เช่น สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไสยศาสตร์ ดาราศาสตร์ หรืออะไร ประเภทนี้ ท่านรอบรู้กว้างขวางจริงๆ ท่านได้เล่าเรียนหนังสือไทย – ขอม – บาลี – อภิธรรม จนกระทั่งท่านได้เป็นนักธรรมชั้นหนึ่งของ อำเภอบ้านค่าย เช่น นักเทศน์ นักสอน นักปาฐกถา และนักเผยแผ่งานสาธารณูปการ ท่านเป็นทั้งกรรมวาจาจารย์ อุปัชฌายาจารย์เป็น เจ้าคณะอำเภอบ้านค่าย และเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองกะบอก ส่วนงานด้าน สาธารณูปการนั้น ท่านได้สร้างไว้ทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ เช่น หอสวดมนต์ อุโบสถ กุฏิ ๘ หลังติดกันพร้อมกุฏิชี ๒ หลังศาลาบำเพ็ญบุญ ศาลาบำเพ็ญกุศล ศาลาการเปรียญ ศาลาฌาปนสถานเมรุ หอสมุด หอระฆัง และโรงเรียนประชาบาล (วิจิตรราษฎร์บูรณะ) แต่ละหลังแต่ละอย่างมิใช่ เงินน้อย ๆ ท่านได้สะสม บารมีของท่านได้อเนกประการจริงๆ พร้อมทั้ง ถนนหนทาง สะพานไม้ สะพานคอนกรีต และสิ่งต่างๆ อีกมิใช่น้อยๆ มิ รู้จักจะพรรณนาให้หมดสิ้นได้ จึงลงท้ายไว้แค่นี้ มรณภาพ ปี พ.ศ.2531
พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๕๑ พระสมุห์ผ่อน ภูริจิตโต ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการเจ้าอาวาส วัดหนองกะบอก ต่อจากพระครูวิจิตรธรรมานุวัตร (หลวงพ่อลัด)จนมาถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๒ จึงได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองกะบอก ได้พัฒนาบูรณะปฎิสังขร วัดหนองกะบอก เรื่อยมาจนกระทั้งมรณภาพ ในวันพุธที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน พระอธิการสุรสิทธิ์ อคฺควโร ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส วัดหนองกะบอก เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และปฏิบัติหน้าที่มาจนถึงปัจจุบัน

การบริหารและการปกครองวัดหนองกะบอก
ปัจจุบันเจ้าอาวาสชื่อ พระอธิการสุรสิทธิ์ อคฺควโร อายุ ๓๖ ปี พรรษา ๑๔ นักธรรมชั้นเอก ลำดับและประวัติเจ้าอาวาสตั้งแต่รูปแรก – จนถึงปัจจุบัน มีดังนี้
รูปที่ ๑ หลวงพ่อคำ พ.ศ. ๒๔๐๐ ถึง พ.ศ. ๒๔๐๕
รูปที่ ๒ พระด้อม พ.ศ. ๒๔๐๖ ถึง พ.ศ. ๒๔๐๙
รูปที่ ๓ หลวงพ่อจัน พ.ศ. ๒๔๑๐ ถึง พ.ศ. ๒๔๑๙
รูปที่ ๔ หลวงพ่อห่วง พ.ศ. ๒๔๒๐ ถึง พ.ศ. ๒๔๓๔
รูปที่ ๕ หลวงพ่อยอด พ.ศ. ๒๔๓๕ ถึง พ.ศ. ๒๔๓๙
รูปที่ ๖ พระครูเทพสิทธิการ (อ่ำ) พ.ศ. ๒๔๓๙ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๕
รูปที่ ๗ พระครูวิจิตรธรรมานุวัตร (ลัด) พ.ศ. ๒๔๙๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๑
รูปที่ ๘ พระครูสังกิจจาภิรม ภูริจิตฺโต พ.ศ. ๒๕๓๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๑
รูปที่ ๙ พระอธิการสุรสิทธิ์ อคฺควโร พ.ศ.๒๕๕๒ ถึงปัจจุบัน

สถานที่ติดต่อวัดหนองกะบอก
เลขที่ ๑๐๙/๑ บ้านหนองละลอก ถนนสายหนองสะพาน – ละหารไร่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ ๒๑๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๓๘ – ๖๔๑๑๕๒

วัดหนองกะบอก3
credit : คณะสงฆ์บ้านค่าย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ