วัดหนองกรับ จังหวัดระยอง

วัดหนองกรับ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 13/10/2014, 11:10, ชม: 17 ครั้ง

วัดหนองกรับ

ประวัติวัดหนองกรับ
ชื่อวัดโดยทางราชการ วัดหนองกรับ ชื่อที่ชาวบ้านเรียกหรือชื่อเดิม วัดหนองกรับ สังกัด มหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ตำบลหน อง อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ภาค ๑๓
วัดหนองกรับเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง ในจังหวัดระยองเริ่มสร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๒๘ โดยพระอธิการคล้าย เจ้าอาวาสรูปแรก เป็นผู้ริเริ่มสร้างขึ้นในที่ ดินที่ทายกทายิกาช่วยกัน สร้างเป็นที่พักสงฆ์ขึ้น ในเนื้อที่ประมาร ๓ ไร่ ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๓๓๒ พระอภิการคล้าย พร้อมด้วยชาวบ้านเห็นว่าสถานที่แห่งนี้เหมาะสมที่จะสร้างเป็นวัดถาวรสืบไป เนื่องจากมีลำคลองใหญ่อยู่ใกล้วัดเป็นการสะดวกในการคมนาคมทางน้ำ นายม่อง นางซ้อน ประดับผล ราษฎรในท้องถิ่นมีจิตศรัทธาได้ถวายที่ดินของตนที่อยู่ติดกับวัดเพิ่มอีก ๓ ไร่ เศษ ทำให้มีที่ดินเป็นธรณีสงฆ์ในขณะนี้ ๖ ไร่เศษ สิ่งก่อสร้างต่างๆ ได้มีขึ้นตามลำดับ
ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๙๘ พระอธิการอิ่ม เจ้าอาวาสลำดับที่ ๘ ได้ก่อสร้างศาลาการเปรียญเป็นไม้ขึ้น ๑ หลัง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๗๓ได้เกิดเพลิงไหม้วัดเกิดความเสียหายอย่างมากทำให้สิ่งก่อสร้างสำคัญๆ และหลักฐานต่างๆของวัดสูญสิ้นไปด้วยจวบจนถึง ครูเกลี้ยง ธมฺมถีโย เจ้าอาวาสลำดับที่ ๙ ท่านได้บูรณปฏิสังขรณ์ ซ่อมแซมวัดที่ทรุดโทรมขึ้นมาใหม่ ในปี พ.ศ.๒๔๙๕ ได้สร้างหอระฆังขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้สร้างอุโบสถขึ้นกับสร้างกุฏิสงฆ์ขึ้นหลายหลัง วัดได้เริ่มเจริญขึ้นมาอีกในสมัย พระครู เกลี้ยง ธมฺมถีโย เป็นลำดับมาและท่านได้มรณภาพลง ในปี พ.ศ.๒๕๐๘ ทายกทายิกาได้ไปนิมนต์ พระสาคร มนุญโญจากวัดไร่ มาเป็นเจ้าอาวาสลำดับที่ ๑๐วัดหนองกรับ

ลำดับเจ้าอาวาสวัดหนองกรับ
รูปที่ ๑ พระอธิการคล้าย พ.ศ. ๒๓๓๘
รูปที่ ๒ พระอธิการเต็ม
รูปที่ ๓ พระอธิการรวม
รูปที่ ๔ พระอธิการพุ่ม
รูปที่ ๕ พระอธิการเลี้ยว
รูปที่ ๖ พระอธิการจี๊ด
รูปที่ ๗ พระอธิการคง
รูปที่ ๘ พระอธิการอิ่ม อิสฺสโร
รูปที่ ๙ พระครูเกลี้ยง ธมฺมถีโย ถึง พ.ศ. ๒๕๐๘
รูปที่ ๑๐ พระครูมนูญธรรมวัตร พ.ศ. ๒๕๐๘ ถึง ปัจจุบันวัดหนองกรับ2

สถานที่ติดต่อวัดหนองกรับ
วัดสวนหลาว บ้านหนองกรับ ถนนบ้านค่าย–บ้านบึง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

วัดหนองกรับ3
crdit : คณะสงฆ์บ้านค่าย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ