วัดสวนหลาว จังหวัดระยอง

วัดสวนหลาว จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 13/10/2014, 10:17, ชม: 19 ครั้ง

วัดสวนหลาว

ประวัติวัดสวนหลาว
ชื่อวัดโดยทางราชการ วัดสวนหลาว ชื่อวัดที่ชาวบ้านเรียกหรือชื่อเดิม วัดสวนหลาว สังกัด มหานิกาย อยู่ในเขต ปกครองของคณะสงฆ์ ตำบลหลองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ภาค ๑๓ เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๒๕ ชาวบ้านสวนหลาว และนายสายทอง รุ่งโรจน์ เจ้าของที่ดินที่ตั้งวัด อยู่ปัจจุบันมีความพร้อมใจกันก่อสร้างที่พักสงฆ์ขึ้น โดยมีนายเทียน แกล้วกล้า เป็นผู้ดำเนินการ ขออนุญาต ในวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้รับอนุญาตเป็นสำนักสงฆ์ ต่อมาวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับอนุญาตเป็นวัดวัดสวนหลาว

ลำดับเจ้าอาวาสวัดสวนหลาว
รูปที่ ๑ พระสวัสดิ์ จิตบรรจง พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๖
รูปที่ ๒ พระสัง สงฺวโร พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๖
รูปที่ ๓ พระชุ่ม พ.ศ. ๒๕๒๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๙
รูปที่ ๔ พระปรีชา สุขมหา พ.ศ. ๒๕๓๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๐
รูปที่ ๕ พระวัง จนฺทวงฺโส พ.ศ. ๒๕๓๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๑
รูปที่ ๖ พระสมศักดิ์ ปสนฺโน พ.ศ. ๒๕๓๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๒
รูปที่ ๗ พระอิการเกษม เกสโร พ.ศ. ๒๕๓๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๐
รูปที่ ๘ พระสมุห์บุญช่วย ปุญฺญกาโม พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ.๒๕๕๓
รูปที่ ๙ พระมหาเรวัตร สมจิตฺโต พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๕วัดสวนหลาว2

สถานที่ติดต่อวัดสวนหลาว
วัดสวนหลาว หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

วัดสวนหลาว3

credit : คณะสงฆ์บ้านค่าย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ