วัดละหารใหญ่ จังหวัดระยอง

วัดละหารใหญ่ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 13/10/2014, 9:58, ชม: 19 ครั้ง

วัดละหารใหญ่

ประวัติวัดละหารใหญ่
ชื่อโดยทางการ วัดละหารใหญ่ ชื่อที่ชาวบ้านเรียก วัดละหารใหญ่ สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองขณะสงฆ์ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ภาค ๑๓
ประวัติความเป็นมาของวัดละหารใหญ่ไม่มีความเป็นมาแน่ชัดสร้างในยุคใดใครเป็นผู้อุทิศยกที่ดินให้ ไม่จารึกไว้เป็นลายลักอักษรมีแต่ลอยจารึกในการสร้างอุโบสถหลังเก่าที่ชำรุดหักพังที่ขื่ออุโบสถ สร้างเมื่อ จ.ศ.๑๑๙๙ ตรงกับ ปีระกา เดือน ๔ แรม ๑๑ ค่ำ วันพุทธ และอุโบสถหลังเก่านี้ได้รื้อออก และสร้างใหม่แทนคนชรา ผู้เฒ่า ผู้แก่ ปู่ ยา ตา ยาย ได้บอกเล่าให้ลูกหลานฟัง เป็นทอดๆ ต่อๆ มาว่า วัดระหารใหญ่เป็นวัดที่สร้างขึ้น เป็นวัดที่ ๕ ของพระพุทธศาสนา ในจังหวัดระยองในสมัยที่บ้านเมืองยังไม่เจริญ ประชาชนต้องการให้บุตรหลานได้เล่าเรียนหนังสือภาษาไทย และข้อมูลกระจาย จะต้องส่งบุตรหลานมาเล่าเรียนศึกษาในวัดระหารใหญ่ทั่งนั้น เพราะในสมัยนั้นในอำเภอบ้านค่ายไม่มีวัดในพระพุทธศาสนามากเหมือนในสมัยนี้ เช่นตำบล บางบุตร ตำบลระหาร ตำบลตาสิทธิ์ สามตำบลดังกล่าวเด็กต้องมาเรียนที่วัดระหารใหญ่ แห่งนี้ทั้งนั้นถ้าต้องการให้บุตรหลานมาศึกษาเล่าเรียนหนังสือไทย และขอมตลอดพระอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยก็จะต้องมาส่งมาศึกษาเล่าเรียนที่วัดระหารใหญ่แห่งนี้วัดละหารใหญ่

ลำดับเจ้าอาวาสวัดละหารใหญ่
รูปที่ ๑ คุณพ่อเฒ่าจันทร์
รูปที่ ๒ หลวงพ่อสังข์เฒ่า
รูปที่ ๓ หลวงอธิการหั้น
รูปที่ ๔ พระอธิการเกิด
รูปที่ ๕ พระอธิการเทียน
รูปที่ ๖ พระอธิการเพ่ง ถึง พ.ศ.๒๕๐๑
รูปที่ ๗ พระแก้ว อาภาโส พ.ศ.๒๕๐๓ ถึง พ.ศ.๒๕๐๕
รูปที่ ๘ พระครูสุภัททาจารคุณ พ.ศ.๒๕๐๘ ถึง ปัจจุบันวัดละหารใหญ่2

สถานที่ติดต่อวัดละหารใหญ่
วัดละหารใหญ่ เลขที่ ๑๗๓ บ้านหนองบัว ถนนหนองบัว-อ่างแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

วัดละหารใหญ่3
credit : คณะสงฆ์บ้านค่าย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ