วัดมาบตอง จังหวัดระยอง

วัดมาบตอง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 13/10/2014, 9:53, ชม: 28 ครั้ง

วัดมาบตอง

ประวัติวัดมาบตอง
ชื่อวัดโดยทางราชการ วัดมาบตอง สังกัด มหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ภาค ๑๓
วัดมาบตองก่อสร้างขึ้นที่หมู่บ้านเล็กๆที่พึ่งตั้งใหม่ มีชื่อเรียกว่า บ้านมาบตอง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งในขณะนั้นมีบ้านเรือนประมาณ ๒๐ หลังคาเรือน และมีหมู่บ้านข้างเคียงอีก ๓ หมู่บ้าน คือ บ้านคลองช้างตาย บ้านค่ายลูกเสือบ้านชากไม้รวก ในปี พ.ศ.๒๕๓๓ ได้มีการแยกเป็นหมู่บ้านใหม่ คือหมู่ที่ ๑๐ วัดมาบตองเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๘ โดยนายทิ้ง สีขาว ได้บริจาคที่ดินโรงเรียนและศาลาบำเพ็ญบุญขึ้น และได้นิมนต์ พระจากวัดหนองกะบอกมารับภัตตาหารทุกวันพระ ๘ ค่ำ เป็นเวลาหลายปี จนในปี พ.ศ.๒๕๑๘ ชาวบ้านมาบตองและใกล้เคียงได้พร้อมกันสร้างศาลาบำเพ็ญบุญหลังใหม่ แล้วนิมนต์พระอาจารย์เทียน เขมจาโร (วงกรุด) จากวัดบ้านค่าย ตำบลบ้านค่าย มาเป็นประธานสงฆ์อยู่ประจำ มีพระภิกษุ สามเณร อยู่จำพรรษาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๙ เป็นต้นมา ท่านพระอาจารย์เทียน ได้ทำการก่อสร้าง สัตถุถาวร เพิ่มเติม คือ บ่อน้ำ ห้องน้ำ ฌาปนสถาน พร้อมศาลา และศาลาการเปรียญ แต่ยังไม่ทันสำเร็จก็ถูกพายุพัดล้มทั้งหลัง จึงได้เอามายกเป็นกุฎีเล็กๆ ได้ ๓ หลัง จนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๒๓ พระอาจารย์ เทียนได้อาพาธลง ด้วยโรคชราและวัณโรคจนถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๓ ณ โรงพยาบาลระยอง จากนั้นได้แต่งตั้ง พระณรงค์ วรญาโณ เป็นประธานสงฆ์ต่อมา ในปี พ.ศ.๒๕๒๕ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดได้ จึงได้ทำการก่อสร้างกุฎีสงฆ์เพิ่มเติม ๑ หลัง และทำการขออนุญาตตั้งวัด กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งวัด เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๖ จึงได้แต่งตั้งพระณรงค์ วรญาโณ เป็นเจ้าวาสเป็นรูปแรกของวัดวัดมาบตอง3

ลำดับเจ้าอาวาสวัดมาบตอง
๑.พระอาจารย์เทียน เขมจาโร (ผู้ดูแล) พ.ศ.๒๕๑๘ ถึง พ.ศ.๒๕๒๓
๒.พระสมุห์ณรงค์ วรญาโณ พ.ศ.๒๕๒๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๒
๓. พระอธิการสุภัทร์ สุภทฺโท พ.ศ ๒๕๕๕ ถึง ปัจจุบันวัดมาบตอง

สถานที่ติดต่อวัดมาบตอง
วัดมาบตองตั้งอยู่ เลขที่ ๗๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ถนนบ้านค่าย-หนองละลอก อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านค่าย ประมาณ ๙ กม.

วัดมาบตอง2
credit :  คณะสงฆ์บ้านค่าย

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ