วัดป่าหวาย จังหวัดระยอง

วัดป่าหวาย จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 13/10/2014, 9:47, ชม: 37 ครั้ง

วัดป่าหวาย

ประวัติวัดป่าหวาย
วัดป่าหวายชื่อวัดโดยทางราชการวัดป่าหวาย ชื่อที่ชาวบ้านเรียกหรือชื่อเดิม วัดป่าหวาย สังกัด มหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ภาค๑๓ วัดป่าหวายเริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๕ โดยการนำของ นายถนอม พัทธเสมา นายจอน พัทธเสมา นายสว่าง วิเศษเจริญ นายดีแสวงหาทรัพย์ นายนวน บุญถึง นายเทือก ไพรระหงส์ นายราด ชำนาญเรียน นายลิ ประดับผล นายเต็ม เพ็ชรรัตน์ นายเสมียน บุญประกอบ นายสังเวียน เกิดศิริ นายสมาน บุญประกอบ นายบุญชู วงศ์สุวรรณ นายเคลิ้ม พัทธเสมา และ ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกัน โดยนายถนอม พัทธเสมา ได้บริจาคที่ดินของตนให้สร้างที่พักสงฆ์ขึ้นจำนวนประมาณ ๑๒ ไร่ นายสว่าง วิเศษเจริ ญ จำนวน ๕ ไร่ จากนั้นชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างกุฏิขึ้น ๑ หลัง เป็นลักษณะเรือนไม้ชั้นเดียว ต่อมานายกุ้ย พัฒนางาม มีจิตศรัทธาซื้อิที่ดินเขตติดต่อกันถวายอีกจำนวน ๒ไร่ และชาวบ้านได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ซื้อที่ดินขยายออกไปได้อีกรวมพื้นที่ทั้งหมดของวัดป่าหวายมีอยู่ปัจจุบัน ๒๘ ไร่ ๑ งาน ๗0 ตารางวา จากนั้นพุทธศาสนิกชนก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินการก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆพัฒนาวัดให้เจริญขึ้นเป็นลำดับจนถึงปัจจุบันวัดป่าหวาย

ลำดับเจ้าอาวาสวัดป่าหวาย
รูปที่ ๑ พระอาจารย์หมวก เขมิโย พ.ศ. ๒๕๑๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๖
รูปที่ ๒ พระอาจารย์จอง ฐิตโน พ.ศ.๒๕๑๗ ถึง พ.ศ.๒๕๑๙
รูปที่ ๓ พระอาจารย์ทองสุข ลทฺธเมโท พ.ศ.๒๕๒0 ถึง พ.ศ. ๒๕๒๑
รูปที่ ๔ พระอาจารย์สวัสดิ์ กิตฺติวณฺโณ พ.ศ. ๒๕๒๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘
รูปที่ ๕ พระนวน ยโสธโร พ.ศ.๒๕๒๘ ถึง พ.ศ.๒๕๓0
รูปที่ ๖ พระครูประภัศร์โพธิคุณ พ.ศ.๒๕๓๑ ถึง ปัจจุบันวัดป่าหวาย2

สถานที่ติดต่อวัดป่าหวาย
วัดป่าหวาย เลขที่๑๒๑บ้านมาบป่าหวาย หมู่ที่๕ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองวัดป่าหวาย3
credit :  คณะสงฆ์บ้านค่าย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ