วัดปิปผลิวนาราม จังหวัดระยอง

วัดปิปผลิวนาราม จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 13/10/2014, 9:02, ชม: 23 ครั้ง

วัดปิปผลิวนาราม

ประวัติวัดปิปผลิวนาราม
ชื่อวัดโดยทางการ วัดผลิวนาราม ชื่อที่ชาวบ้านเรียกหรือชื่อเดิม วัดเขาโรงน้ำตาล สังกัด มหานิกายอยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ภาค ๑๓ ผู้ริเริ่มก่อตั้งและสร้างวัดนี้ คือ พระประยุทธ วราวุฒิอาภรณ์ศิริ ฉายา “กัสสปมุนี” อุปสมบท ๗ เมษายน ๒๕๐๕ และเมื่อวันที่๒๖พฤษภาคม ๒๕๐๗ หลวงพ่อกัสสปมุคณีได้ออกเดินธุดงค์จากวัดโพธิ์ท่าเตียน ตั้งใจไปประเทศเขมรจะผ่านศรีราชา-จันทบุรี มาถึงเขตอำเภอบ้านค่าย เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๐๗ พอดี เสี่ยไซหรือนายไพโรจน์ ติยวาณิชย์ เจ้าของโรงงานน้ำตาลระยองจำกัด ในขญนะนั้นเกิดศรัทธาและต้องการจะถวายที่ให้สร้างวัดในเขตนี้ ท่านจึงเลือกเขาหน้ายักษ์ตรงนี้ซึ่งมีลักษณะเป็นมงคลคือเหมือนเป็นที่ตั้งวัด ผู้จัดการปราบที่และกุฏี มุงจาก เล็ก ๆ ๒ หลัง มีโรงครัวสร้างด้วยปีกไม้มุงสังกะสี และหอสวดมนต์สร้างด้วยหลังคาสังกะสี คือ นายเชาว์ ชาญกุล / นายศิริ ทองประจักษ์ และนายเยื้อน เดือนพฤษภาคม ๒๕o๘ ท่านเดินทางกลับมาประเทศไทยหลังจากที่ไปธุดงค์อยู่ในอินเดีย ถึง ๕ เดือน และหลวงพ่อกัสสปมุนีได้มาอยู่ประจำที่วัดปิปผลิวนารามนี้เมื่อ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕o๘ ไฟได้ไหม้หอสวดมนต์พออกพรรษาจึงได้สร้างใหม่ให้ถาวรมีช่อฟ้าสามตัวสินค้าก่อสร้างหนึ่งแสนสองหมื่นบาท โดยทุ่นเริ่มต้นหนึ่งหมื่นบาทจาก คุณเสนาะ จุลวัจนะ ต่อมาก่อสร้างบันบันไดปูนลงตีนเขายาว เพื่อสะดวกเวลาเดินลงรับบาตสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชองค์อุปัชฌาย์ ได้ประทานชื่อวัดว่า วัดปิปผลิวนาราม เมื่อ ๑๙ มีนาคม ๒๕๑๒ ในขณะที่ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระวันรัตทรงเยี่มวัดพักค้างคืนที่ กุฏี ฉฬภิญญา เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๑๓ ต่อมาสร้างศาลาหงศ์ยนต์ปฏิสัณฐานคารโดยคุณสะอาด หงศ์ยนต์ ปลัดกระทรวงอุสาหกรรม ซึ่งเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยรับราชการอยู่ ได้นำกฐินมาทอดโดยรวบรวมปัจจัยได้ประมาณ สองแสนบาท ได้สร้างกุฏิพระ ๔ หลังคือ ญาณวิสุทธิ์ วัชรฌาณ เนกขัมมะ และกุฏีมหาวิเวก คุณเสนาะ จุลวัจนะ สร้างกุฏีเณร กุฏีอุบาสิกา กุฏีอุบาสก สร้างหอรับรอง เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒ เมื่อ ๑๖ มกราคม ๒๕๑๖ สร้างหอสมุดศัทธาประทาน ๑๙ ตุลาคม ๒๕๑๖ คุณสงวน พานิชกุล เจ้าของโรงงานน้ำตาลขณะนั้นสร้างหอฉัน พานิชกุลบำเพ็ญ ปี ๒๕๒o สร้างบันไดขึ้นเขาโบสถ กว้าง ๒ ยว ๙๘ เมตรพร้อมทั้งสร้างลำลางลิฟต์ คสล. กว้าง ๒ ยาว ๑๙๑ เมตร ปี ๒๕๒๑ เริ่มสร้างเทวปราสารทอุโบสถ ๓ มุม ขนาด กว้าง ๑๕ ยาว ๒๕ เมตร ประตูหน้าต่างหลังคาเป็นสแตนเลสทั้งหมด แล้วเสร็จในปี ๒๕๒๔ วันที่ ๒๒เมษายน ๒๕๒๕ สำนักพระราชวังมีฎีกาที่ ๐๓๔/๒๕๒๕ ขออาราธนาพระอาจารย์กัสสปะเจริญพระพุทธมนต์และเจริญภาวนาสมาธิ ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ครบรอบวันราชาภิเษกสมรส ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ใน วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๒๕ เวลา ๑๕.00 น. และยังได้รับฎีกานิมนต์จากสำนักพระราชวังอีกประมาณ ๗ ครั้งวัดปิปผลิวนาราม

ลำดับเจ้าอาวาสวัดปิปผลิวนาราม
รูปที่ ๑ พระประยุทธ วรวุฒิ อาภรณ์ศิริ (หลวงพ่อกัสสปมุนิ) พ.ศ. ๒๕0๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๑
รูปที่ ๒ พระครูสมุห์ธำรง ธีรปญฺโญ พ.ศ. ๒๕๓๒ ถึง พ.ศ.๒๕๔๙
รูปที่ ๓ พระอธิการปรียงค์ เมธิโน พ.ศ.๒๕๕๒ ถึง ปัจจุบันวัดปิปผลิวนาราม2

สถานที่ติดต่อวัดปิปผลิวนาราม
วัดปิปผลิวนาราม เลขที่ ๒๙๔ บ้านคลองขนุน หมู่ที่๘ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

วัดปิปผลิวนาราม3
credit : คณะสงฆ์บ้านค่าย

 

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ