วัดปทุมาวาส จังหวัดระยอง

วัดปทุมาวาส จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 13/10/2014, 8:38, ชม: 29 ครั้ง

วัดปทุมาวาส

ประวัติความเป็นมาของวัดปทุมาวาสโดยละเอียด
ชื่อวัดโดยทางราชการ วัดปทุมมาวาส ชื่อที่ชาวบ้านเรียกหรือชื่อเดิม วัดหัวชวด สังกัด มหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ภาค ๑๓ เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒ โดยชาวบ้านหัวชวดและตำบลใกล้เคียง โดยมี นายใย คงเมื่อง เป็นประธาน นายเย็น รุ่งรัตน์ และนายเยื้อน อุทิศที่ถวายคนละ ๘ ไร่ และมีประชาชนบริจาคที่ดินอีกหลายราย จึงได้สร้างกุฏิ ที่พักสงฆ์ อุโบสถตามต่อลำดับ ต่อมาสมัยพระทองสุกเป็นเจ้าอาวาสได้ย้ายวัด ไปสร้างไหมทางทิศใต้ จนถึงปัจจุบันวัดปทุมาวาส

ลำดับเจ้าอาวาสวัดปทุมาวาส
รูปที่ ๑ พระอธิการถิระ ถิรธมฺโม พ.ศ.๒๕00 ถึง พ.ศ. ๒๕๑๔
รูปที่ ๒ พระทองสุก ถาวโร (รก.) พ.ศ. ๒๕๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๙
รูปที่ ๓ พระเย็น ชนาสโภ (รก.) พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๒
รูปที่ ๔ พระอั๋น สุขกาโม (รก.) พ.ศ. ๒๕๒๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๕
รูปที่ ๕ พระครูอดุลบุญญากร (บุญมี) พ.ศ. ๒๕๓๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๒
รูปที่ ๖ พระอธิการเกษม สุทฺธสีโล พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง ปัจจุบันวัดปทุมาวาส2

สถานที่ติดต่อวัดปทุมาวาส
วัดปทุมาวาส เลขที่ ๑๙๙ บ้านหัวชวด ถนนบ้านค่าย – บ้านบึง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

วัดปทุมาวาส3
credit :  คณะสงฆ์บ้านค่าย

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ