วัดบ้านเก่า จังหวัดระยอง

วัดบ้านเก่า จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 13/10/2014, 8:27, ชม: 26 ครั้ง

วัดบ้านเก่า

ประวัติความเป็นมาของวัดบ้านเก่า
เดิมนั้นวัดบ้านเก่าเป็นวัดแรกของจังหวัดระยอง ตั้งตั้งขึ้นในสมัยสุโขทัย โดยได้เล่าสืบกันมาว่า ท่านแป้นเป็นผู้บูรณะวัดนี้ เพราะสมัยนั้นชาวบ้านเรียนวันนี้ว่า วัดน้ำวนเวียนตะเคียน๗ต้น และมี รองเจ้าอาวาสชื่อท่านพ่อครุฑ ต่อมาท่านพ่อแป้นแยกไปเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดบ้านค่ายและเป็นพระอุปัชฌาย์ จึงมีท่านพ่อครุฑดูแลและเป็นเจ้าอาวาส เมื่อท่านพ่อครุฑมรณภาพแล้ว ได้มีเจ้าอาวาอีก๓รูป แต่ชื่ออะไรไม่ทราบแน่ชัด สมัยเจ้าอาวาส ๓ รูปนั้น ได้สร้างวัดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวัด สมัยนั้นเรียกว่า วัดทองทาราม อยู่ใกล้ๆ กับวัดนอก คือ วัดน้ำวนเวียน ตะเคียน๗ต้น ต่อมาราว พ.ศ.๒๑๑๕ ได้มีผู้ใหญ่จำได้ว่าวัดนอกมีท่านพ่อโมกข์ เป็นเจ้าอาวาส ส่วนวัดทองทาราม ท่านพ่อต่วนเป็นเจ้าอาวาสจนหมดสมัย ต่อมาได้รวมวัดทั้งสองเข้าด้วยกันแล้วตั้งชื่อใหม่ว่า วัดบ้านเก่า มีท่านพ่อโตเป็นเจ้าอาวาสแลกจัดให้มางานประจำปีใน เดือน ๓ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เมื่อหมดสมัยท่านพ่อโตแล้ว ได้มาเจ้าอาวาสสืบต่อมา ตามประวัติเล่าว่า สมัยสุนทรภู่เดินทางจากเมืองหลวงไปบ้านกล่ำอำเภอแกลง เพื่อไปเยี่ยมบิดาที่บวชเป็นพระกับนายแสงเขี้ยวได้มาพักที่บ้านเก่าหนึ่งคืน และนายแสงเขี้ยวมีเพื่อนอยู่บ้านเก่า ชื่อนายแดง เป็นคนชอบเสพของเมาและได้นอนพักค้างคืน และได้นอนพักค้านคืนอยู่ที่บ้านนายแดง พอรุ่งขึ้นนายแสงเขี้ยวไม่ยอมไปส่งสุนทรภู่ สุนทรภู่ จึงเอาถ่านไฟเขียวไว้ที่ผนังโบสถ์ว่า “ตั้งแต่นี้ต่อไปจะเรียกชื่อ อ้ายแสงเทวทัต”
สภาพบ้านเก่าสมัยปัจจุบันเป็นสภาพเหมือนเกาะ มีทุ่งนาลอบรอบหมู่บ้าน พื้นที่ดินเป็นดินปนทราย มีเนื้อที่กว้าง ๑,๓๗๕ ไร่ ที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน เป็นเนินสูง รอบๆ เหมาะแก่การทำนา มีหมู่บ้านอยู่รวมกันแยกเป็นชื่อกลุ่มบ้านดังนี้ บ้านแหลม บ้านใน บ้านหมู่ บ้านมะขาม และบ้านน้ำโลง โดยรวม ๕ หมู่บ้านเรียกว่า หมู่บ้านเก่า ตั่งอยู่ทิศเหนือของตัวเรือนระยองชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา รับราชการและออกทะเลทำการประมงวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่า2

การบริหารการปกครองวัดบ้านเก่า
รูปที่๑ หลวงพ่อครุฑ
รูปที่ ๒ หลวงพ่อโมกข์
รูปที่ ๓ หลวงพ่อโต
รูปที่ ๔ หลวงพ่อแดง
รูปที่ ๕ หลวงพ่อจิ๊ด
รูปที่ ๖ หลวงพ่อจิ๊ด
รูปที่ ๗ พระครูสุจิตวิชชากร (หลวงพ่อเอม)
รูปที่ ๘ อาจารย์แจ้ง
รูปที่๙ พระครูจันทโชติคุณ (เชิญ) พ.ศ.๒๕๓๒ ถึง พ.ศ.๒๕๓๒
รูปที่๑๐พระอธิการอับ เตชธมฺโม พ.ศ.๒๕๓๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๙
รูปที่๑๑ พระครูสกลธรรมนาถ พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึง ปัจจุบันวัดบ้านเก่า3

สถานที่ติดต่อวัดบ้านเก่า
วัดบ้านเก่า เลขที่ ๖๙ บ้านเก่า หมู่ที่ ๒ ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

วัดบ้านเก่า4
credit : คณะสงฆ์บ้านค่าย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ