วัดบึงต้นชัน จังหวัดระยอง

วัดบึงต้นชัน จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 12/10/2014, 22:09, ชม: 21 ครั้ง

วัดบึงต้นชัน

ประวัติความเป็นมาของวัด
วัดบึงต้นชันสร้างขึ้นจางศรัทธาของบรรดาพุทธศาสนิกชนในท้องถิ่น เดิมเป็นที่พักสงฆสร้างด้วยไม้หลังคามุงกระเบื้องว่าว ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง และอาศัยก่อสร้างในธรณีสงฆ์วัดห้วงหิน ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ พระลำจวน ปภากโร ได้มาเป็นหัวหน้าที่พักสงฆ์ จนถึง พ.ศ.๒๕๒๕ ได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ พระทวิช โกวิโท ได้มาอยู่เป็นหัวหน้าสำนักแทน เห็นว่าเป็นสำนักสงฆ์หลังเก่าชำรุดอยู่ในที่ธรณีสงฆ์ของวัดห้วงหิน จะทำการก่อสร้างวัดเห็นว่าไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบของเถรสมาคมและบ้านเมืองจึงได้จัดหาที่ดินที่จะทำการก่อสร้างวัดได้ถูกต้อง ต่อมานางนิ่ม มณีแสงได้ซื้อที่ดินของนางเสมียน บัณฑิตย์ผลและนางสมุย แผ่นสุวรรณ คนละ ๓ ไร่ รวมเป็นที่ดิน จำนวนเงิน ๖ ไร่ เป็น ๖๐,๐๐๐ บาท ถวายเป็นที่ดินสร้างวัด โดยมีนายสมจีน อุบลประเสริฐ ได้ทำหนังสือขออนุญาตสร้างเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัด ต่อจาก นั้นพระทวิช โกวิโท ย้ายไปอยู่ที่อื่น จนถึง พ.ศ. ๒๕๓๐ ชาวบ้านบึงต้นชันได้อาราธนา พระสุดใจสุทฺธสีโล ซึ่งจำพรรษาอยู่วัดไผ่ล้อม อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จนถึง พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดนี้มาจนถึงปัจจุบันวัดบึงต้นชัน

ลำดับเจ้าอาวาสวัดบึงต้นชัน
รูปที่ ๑ พระลำจวน ปภากโร พ.ศ.๒๕๒๐ ถึง พ.ศ.๒๕๒๕
รูปที่ ๒ พระทวิช โกวิโท พ.ศ.๒๕๒๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๐
รูปที่ ๔ พระอธิการสุดใจ สุทฺธสีโล พ.ศ.๒๕๓๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๓
รูปที่ ๕ พระอธิการอัศวิน พ.ศ.๒๕๔๔ ถึง พ.ศ.๒๕๔๙
รูปที่ ๖ พระอธิการประศาสตร์ ปริมุตฺโต พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง พ.ศ.๒๕๕๖วัดบึงต้นชัน2

ตำแหน่งที่ตั้งวัดบึงต้นชัน
วัดบึงต้นชัน หมู่ที่ ๔ ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองวัดบึงต้นชัน3
credit : คณะสงฆ์บ้านค่าย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ