วัดหนองพะวา จังหวัดระยอง

วัดหนองพะวา จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 12/10/2014, 0:18, ชม: 22 ครั้ง

วัดหนองพะวา

ประวัติความเป็นมาของวัดโดยละเอียด
เดิมชาวบ้านหนองพะวา ผู้มีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและมีความประสงค์ ในการศึกษาหาความรู้ต้องเดินทางไปยังวัดกะบกขึ้นผึ้ง ( วัดใหม่) สมัยนั้น พระครูอรรถโกศล (หลวงปู่ทาบ) ดำรง ตำแหน่งเจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบลชากบก ซึ่งพระคุณเจ้าได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านการศึกษาและการศาสนา จึงได้มาประชุมราษฎรเพื่อหาแนวทางจัดตั้งที่พักสงฆ์หนองพะวาให้บรรลุวัตถุ ประสงค์ดังกล่าว ปรากฏว่านายชวน นาคเกษม บริจาคที่ดินจำนวน ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๗๗ ตารางวาและพร้อมด้วยชาวบ้านหนองพะวาได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างที่พักสงฆ์ขึ้น เป็นครั้งแรกราวปี พ.ศ. ๒๔๘๑
โดยมีพระภิกษุอำ เป็นหัวหน้าสำนักสงฆ์ เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๔พระภิกษุนาคได้ดำเนินการขยายที่ดินของวัดเพิ่มขึ้นอีก ๕ ไร่ พ.ศ.๒๕๐๗ ก่อสร้างกุฏิขนาดกว้างประมาณ ๘ เมตร ยาว ๒๘ เมตร (ปัจจุบันรื้อถอนไปสร้างกุฏิหลังใหม่) พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองพะวา พ.ศ. ๒๕๑๓ก่อสร้างกุฏิขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๔๐ เมตร (ปัจจุบันรื้อถอนไปสร้างกุฏิใหม่) พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูนาค นาคเสโน พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้เริ่มสร้างกุฏิครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๗ เมตร พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสุทธิธรรมนาถ พ.ศ .๒๕๓๓ ก่อสร้างฌาปณสถาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เริ่มก่อสร้างอุโบสถ ขนาดกว้าง ๒๖ เมตร ยาว ๔๔ เมตรและกำลังดำเนินการก่อสร้างจนถึงปัจจุบันนี้วัดหนองพะวา
ปูชนียวัตถุ- โบราณวัตถุ
๑.พระประธานปางสะดุ้งมาร ขนาดหน้าตักกว้าง๔๐ นิ้ว ๑องค์
๒.พระพุทธรูปปางสะด้งมาร ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐,๒๙,๒๕,๑๙,๑๘,๑๐นิ้วอย่างละ๑องค์,๒๐นิ้ว ๒ องค์
๓.พระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดกว้างหน้าตัก ๒๙,๒๕,๒๔นิ้ว อย่าง ละ๑องค์
๔.พระโมคคัลลาน์ พระสารีบุตร ยืนสูง ๔๒ นิ้ว อย่างละ ๑องค์
๕.พระโมคคัลลาน์พระสารีบุตรนั่งสูง ๑๖ นิ้ว อย่างละ๑องค์
๖.พระพุทธรูปปางรำพึง ยืนสูง ๓๗ นิ้ว ๑องค์
๗.พระมหากัจจายนะหยกเทียม ขนาดหน้าตักกว้าง ๙ นิ้ว ๑ องค์

สถานที่ติดต่อวัดหนองพะวา
วัดหนองพะวา ม.4 ตำบลบางบุตร บ้านค่าย ระยอง 21120

เว็บไซต์  www.watnongpawa.com

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ