วัดห้วงหิน จังหวัดระยอง

วัดห้วงหิน จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 12/10/2014, 0:06, ชม: 29 ครั้ง

วัดห้วงหิน

ข้อมูลวัดห้วงหิน
กลุ่มพิพิธภัณฑ์ จัดตั้งเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๓ โดยความอนุเคราะห์จากพระลำยอง เจ้าอาวาสวัดห้วงหิน ที่มอบให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ที่อาคารหลวงพ่อรื่น ภายในบริเวณวัด เป็นสถานที่เก็บรวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุอันทีค่า ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงปัจจุบัน แสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชนบทสมัยก่อน ตัวอย่างเช่น เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำกิน ที่ไสไม้ เลื่อยโบราณ ครกกระเดื่อง สีฟั่นข้าว พิพิธภัณ์วัดห้วงหินเปิดให้ประชาชน และผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น.258890

258891

สถานที่ติดต่อวัดห้วงหิน
วัดห้วงหิน ม. 3 ตำบลชากบก บ้านค่าย ระยอง 21120

258892

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ