วัดกระเฉท จังหวัดระยอง

วัดกระเฉท จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 12/10/2014, 0:03, ชม: 24 ครั้ง

วัดกระเฉท

ข้อมูลวัดกระเฉท
วัดกระเฉท เป็นชื่อวัดทางราชการ สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ภาค 13 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2537 เป็นวัดราษฎร์ ปัจจุบันมีพระครูพิทักษ์วรคุณ เป็นเจ้าอาวาส

สถานที่ติดต่อวัดกระเฉท
วัดกระเฉท ม. 1 กระเฉท ตำบลมาบข่า บ้านค่าย ระยอง 21180381668

217941

381669

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ