วัดชากผักกูด จังหวัดระยอง

วัดชากผักกูด จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 12/10/2014, 0:01, ชม: 38 ครั้ง

วัดชากผักกูด

ข้อมูลวัดชากผักกูด
วัดชากผักกูด เป็นชื่อวัดทางราชการและชาวบ้านเรียก สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ภาค 13 ได้รับพระราชทานวิ
สุงคามสีมาเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2512 เป็นวัดราษฎร์ ปัจจุบันมีพระครูสังฆวิสุทธิคุณ เป็นเจ้าอาวาส

สถานที่ติดต่อวัดชากผักกูด
วัดชากผักกูด ม. 8 ตำบลมาบข่า บ้านค่าย ระยอง 21180177878

129842

177879

 

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ